Agenții guvernamentale

Lista oportunităților actuale de finanțare poate fi găsită pe site-ul GFMD.

Descrierile de mai jos sunt preluate de pe site-urile instituțiilor sau organizațiilor respective. Ne străduim să actualizăm profilurile odată la șase luni. Pentru cele mai recente informații, vă rugăm să vizitați site-ul web al organizației relevante.

Agenții guvernamentale

Acești donatori sunt adesea conectați cu (sau fac parte din) Ministerul Afacerilor Externe al țării respective.

Aceștia finanțează programe care reflectă sau completează politica externă națională. Această finanțare este fie canalizată prin misiunile diplomatice, fie distribuită prin programe regionale.

În trecut agențiile guvernamentale acordau cea mai mare parte a finanțării organizațiilor înregistrate în aceeași țară, dar astăzi nu mai este cazul.

Cu toate acestea, putem să spunem că fondurile sunt adesea mai accesibile pentru organizațiile din aceeași țară din cauza relațiilor existente: personale sau profesionale.

Agenția Franceză pentru Dezvoltare (Agence Française de Développement)

Grupul Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD) finanțează, sprijină și accelerează tranziția către o lume mai echitabilă și durabilă.

Grupul AFD este principalul actor al Franței în domeniul suportului public pentru dezvoltare. Ca atare, grupul finanțează proiecte de dezvoltare în 115 țări prin împrumuturi, granturi, garanții și investiții de capital. Finanțarea AFD se adresează guvernelor, autorităților locale, companiilor publice și private, inclusiv băncilor, ONG-urilor și fundațiilor franceze.

AFD nu finanțează direct ONG-urile din țările în curs de dezvoltare: finanțarea este canalizată prin programele ONG-urilor franceze. De asemenea, nu finanțează proiecte realizate de persoane fizice.

Teme: Obiectivul general: eradicarea foametei și a sărăciei. Alte domenii de intervenție: clima, biodiversitatea, pacea, educația, planificarea urbană, sănătatea, buna guvernare, inclusiv combaterea corupției.

În vederea promovării unor societăți mai transparente, mai incluzive și mai democratice, AFD sprijină dezvoltarea participării cetățenilor, în special prin intermediul instrumentelor digitale, precum și accesul la informație prin sprijinirea mass-media publice, private și comunitare. AFD sprijină tehnologiile digitale "Civic Tech" și platformele on-line și offline pe mai multe dimensiuni, unde cetățenii pot discuta probleme cu guvernele lor, răspunzând astfel apelurilor lor pentru o mai mare incluziune.

Ca parte a mandatului său, AFD contribuie, de asemenea, la punerea în aplicare a acestei abordări prin lege – creează un mecanism financiar sau un fond pentru finanțarea operațiunilor concepute special pentru a consolida drepturile omului și democrația.

Priorități geografice: AFD alocă granturi unui număr limitat de țări: cel puțin două treimi din granturi sunt alocate țărilor sărace.

Lista țărilor sărace prioritare: Benin, Burkina Faso, Burundi, Republica Centrafricană, Ciad, Comore, Republica Democrată Congo, Djibouti, Etiopia, Gambia, Guineea, Haiti, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo.

Tipuri de finanțare: programatice, împrumuturi și granturi instituționale

Oportunități de finanțare:

Finanțarea organizațiilor societății civile prin apeluri de proiecte:

Mecanismul "Inițiative ONG": Scopul principal al acestui mecanism este de a cofinanța proiecte sau programe prezentate de organizațiile societății civile (OSC) franceze care sunt implementate la nivel local, cu scopul de a îmbunătăți modul în care sunt organizate OSC locale și de a extinde capacitățile acestora.

Mecanismul sectorial de inovare pentru ONG-uri (FISONG): FISONG, care este gestionat de Departamentul de Operațiuni al AFD, este un "apel la idei" bazat pe teme definite în consultare cu organizațiile non-guvernamentale (ONG-uri), cu scopul de a încuraja OSC-urile din Franța și din afară să dezvolte practici inovatoare.

Cereri de Proiecte pentru Situații de Criză și Post-Criză (APCC): începând cu 2013, AFD dezvoltă o gamă largă de instrumente pentru a răspunde mai eficient la situații instabile, inclusiv apeluri de proiecte în situații de criză și post-criză (APCC). APCC se bazează pe specificațiile stabilite de AFD și permit dezvoltarea proiectelor împreună cu OSC-urile și alte organizații non-profit franceze și internaționale.

Finanțarea proiectelor sectoriale tematice prin apeluri de proiecte

AFD lansează în mod regulat apeluri tematice de proiecte care sunt deschise unei game largi de solicitanți, de la OSC-uri la organizații din sectorul privat. Scopul lor este de a finanța proiecte care au un impact local în țările în care operează AFD, în conformitate cu prioritățile-cheie stabilite în Planul său Strategic de Orientare.

Apeluri de proiecte curente (derulați până în partea de jos a paginii AFD)

Valoarea finanțării disponibile: 9 miliarde EUR (2021)

Agenția Daneză pentru Dezvoltare Internațională (DANIDA)

Agenția Daneză pentru Dezvoltare Internațională, mai bine cunoscută sub acronimul DANIDA, este responsabilă de cooperarea pentru dezvoltare a Danemarcei, un domeniu de activitate în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei.

Teme: Prin intermediul DANIDA, guvernul danez oferă asistență pentru dezvoltare în patru domenii strategice prioritare: drepturile omului și democrația, politica ecologică, progresul social și stabilitatea și protecția.

În conformitate cu strategia Danemarcei de cooperare pentru dezvoltare, "The World We Share" (Lumea pe care o împărtășim), Danemarca este implicată în eforturi de promovare a drepturilor omului cu diverse domenii de interes, inclusiv libertatea de exprimare, sprijinul de urgență pentru apărătorii drepturilor omului, reziliența digitală, libertatea de asociere și de întrunire și mass-media liberă.

Priorități geografice: Parteneriatele DANIDA sunt prezente în următoarele regiuni: Africa, Asia, America Latină, Orientul Mijlociu și Africa de Nord și vecinii estici ai UE.

Asistența DANIDA pentru dezvoltare include programe bilaterale cu intervenții media specifice gestionate de ambasadele daneze din țările prioritare ale DANIDA, care includ Pakistan, Myanmar, Zimbabwe, Burkina Faso și Niger. Alte țări prioritare ar putea primi, de asemenea, sprijin în domeniul mass-media și libertatea de exprimare prin programe mai largi privind drepturile omului și democratizarea.

Programul de Parteneriat Danezo-Arab (DAPP)

Programul de Parteneriat Danezo-Arab (DAPP) este programul de colaborare al Danemarcei cu Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENA), în special Maroc, Tunisia, Egipt și Iordania. Consolidarea mass-media libere, independente și diverse este un obiectiv al programului privind drepturile omului și incluziunea.

Valoarea finanțării: 3.9 milioane EUR (bugetul pentru mass-media și libera circulație a informației din 2022)

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare: martie 2017)

Departamentul Afacerilor Externe și Comerțului (DFAT) al Australiei

Departamentul Afacerilor Externe și Comerțului (DFAT) este agenția guvernamentală australiană care lucrează cu parteneri internaționali pentru a aborda provocările globale și este responsabilă pentru proiectarea și livrarea programului australian de ajutor.

Teme: Agricultură, comerț și alte sectoare de producție, infrastructură economică și servicii, educație, buna guvernare, sănătate, probleme umanitare, sprijin multisectorial și general

Priorități geografice: Global

Oportunități de finanțare: Departamentul dispune de o varietate de mecanisme pentru implicarea și sprijinirea societății civile – organizații, persoane fizice și grupuri comunitare – de la parteneriate strategice la nivel înalt până la scheme de granturi mici gestionate în țările partenere.

Un element important al angajamentului lui este dialogul cu ONG-urile australiene de asistență și dezvoltare, un parteneriat cu Consiliul Australian pentru Dezvoltare Internațională (ACFID), prin strategii naționale și tematice, programe și proiecte de dezvoltare și prin răspunsuri la urgențe umanitare.

Programul Australian de Cooperare pentru ONG-uri

Timp de patru decenii, guvernul australian a oferit finanțare ONG-urilor australiene prin Programul Australian de Cooperare a ONG-urilor.

Este un parteneriat între Guvernul australian și organizațiile non-guvernamentale australiene (ONG-uri). ANCP oferă finanțare – sub formă de granturi anuale – ONG-urilor australiene acreditate.

ONG-urile acreditate de bază primesc o sumă fixă anuală sub formă de grant (150.000 USD). ONG-urile cu acreditare deplină primesc o sumă anuală mai mare a grantului (300.000 USD), plus o parte din fondul de finanțare pe baza Cheltuielilor lor de Dezvoltare Recunoscute (RDE). Această finanțare sprijină proiectele lor în țările în curs de dezvoltare. Proiectele acoperă o serie de sectoare, inclusiv educația, sănătatea, apa și salubritatea, securitatea alimentară și dezvoltarea economică.

Programul de Ajutor Direct (DAP)

Programul de Ajutor Direct (DAP) este un program flexibil de granturi mici finanțat de Guvernul australian prin Departamentul Afacerilor Externe și Comerțului, care este administrat prin misiunile diplomatice ale Australiei.

DAP poate oferi finanțare societății civile pentru a implementa proiecte de dezvoltare la scară mică și pentru a oferi asistență umanitară în țările în curs de dezvoltare, în conformitate cu interesul național al Australiei și cu obiectivele diplomației publice.

Nu există o sumă minimă pe care un singur proiect DAP o poate primi, dar maximul este de 60.000 USD pe toată durata proiectului (în funcție de țară). Activitățile pot dura până la doi ani.

Cererile pentru proiectele locale din țară trebuie direcționate și sunt luate în considerare la Înalta Comisie sau Ambasada Australiei în țara respectivă.

Tipuri de finanțare: programatic, granturi instituționale

Valoarea finanțării: $4.6 miliarde

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare: martie 2018)

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos

Ministerul olandez al Afacerilor Externe este canalul prin care Guvernul olandez comunică cu guvernele străine și organizațiile internaționale. Acesta coordonează și desfășoară politica externă olandeză. Ministerul are două structuri: sediul central de la Haga și misiunile sale în străinătate (ambasade, consulate și reprezentanțe permanente).

Teme: Potrivit site-ului Guvernului olandez, "libertatea de exprimare este o parte esențială a unei democrații care funcționează corect și a unei societăți libere. Cetățenii, în general, și jurnaliștii, în special, ar trebui să aibă libertatea de a se exprima atât online, cât și offline. Dar în multe părți ale lumii libertatea de exprimare este amenințată".

La nivel național, Guvernul olandez contribuie activ la dezvoltarea jurnalismul independent și, astfel, la protejarea libertății de exprimare cu subvenții din Fondul de Promovare a Jurnalismului. Fondul este destinat nu numai ziarelor și revistelor, ci și mass-media online.

Guvernul olandez sprijină, de asemenea, mass-media și jurnaliștii independenți din întreaga lume printr-o varietate de modalități, cu accent pe:

 • Prevenire: de exemplu, promovarea unei culturi în care libertatea de exprimare este o normalitate.

 • Protecție: de exemplu, oferirea de cursuri de formare online și offline în domeniul securității, existența unei legislații eficiente și asigurarea unui refugiu sigur pentru jurnaliștii amenințați.

 • Condamnare: de exemplu, combaterea impunității pentru persoanele care amenință sau atacă jurnaliștii.

Priorități geografice: Cooperarea pentru dezvoltare a Olandei se concentrează în principal pe regiunile din apropierea Europei: Africa de Vest/Sahel, Cornul Africii, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Ajutorul acordat acestor țări este oferit pentru a aborda cauzele profunde ale sărăciei, migrației, terorismului și schimbărilor climatice.

Tipuri de finanțare: granturi instituționale

Oportunități de finanțare:

 • Fondul de Promovare a Jurnalismului (național)

Fondul de Promovare a Jurnalismului promovează jurnalismul de înaltă calitate, divers și independent. Fondul poate, de exemplu, să sprijine ziare sau reviste a căror existență este amenințată. De asemenea, sprijină mass-media online și proiectele inovatoare legate de presă și jurnalism.

Pentru a preveni dependența a mass-media jurnalistice de ajutorul guvernamental, sprijinul din partea fondului este întotdeauna unul temporar.

 • Fondul pentru Drepturile Omului (internațional)

Fondul pentru Drepturile Omului oferă finanțare organizațiilor prin intermediul misiunilor olandeze în străinătate (ambasade și consulate generale), prin cereri de propuneri de granturi și prin contribuții la organizațiile internaționale. Fondul se axează pe prioritățile politicii olandeze privind drepturile omului la nivel mondial.

Prin intermediul Fondului pentru Drepturile Omului, Olanda sprijină, de asemenea, diverse proiecte legate de libertatea de exprimare. Pentru o prezentare actualizată a proiectelor, consultați Raportul privind Drepturile Omului, care este prezentat Parlamentului în fiecare an.

Valoarea finanțării: potrivit Fondului olandez pentru Jurnalism, Guvernul olandez "nu sprijină direct companiile media, ci pune la dispoziție fonduri pentru cercetare și programe în domeniul inovării, jurnalismului de investigație, jurnalismului regional și local și dezvoltării talentelor, permițând astfel mass-media să se reinventeze".

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare: martie 2018)

Comisia Europeană

pageAlte organisme internaționale

Oficiul pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO)

FCDO este departamentul guvernamental britanic responsabil pentru protejarea și promovarea intereselor britanice în întreaga lume. Organizația lucrează în Marea Britanie și în 178 de țări și teritorii.

Teme:

 • consolidarea păcii, securității și guvernării la nivel mondial

 • consolidarea rezilienței și a răspunsului la criză

 • promovarea prosperității globale

 • combaterea sărăciei extreme și asistență pentru păturile vulnerabile

Priorități geografice: FCDO lucrează în țările din Africa, Asia și Orientul Mijlociu, dintre care multe sunt fragile sau expuse riscului din cauza vecinilor fragili. De asemenea, are programe regionale în Africa, Asia și Caraibe și relații cu trei teritorii dependente de ajutor - Sfânta Elena, Insulele Pitcairn și Montserrat. Pe lângă faptul că lucrează direct în aceste țări, FCDO oferă, de asemenea, ajutor prin programe globale multinaționale și contribuții de bază multilaterale.

Tipuri de finanțare: programatic

Oportunități de finanțare: Instrumentul de căutare a oportunităților de finanțare FCDO ajută potențialii solicitanți să vizualizeze, să sorteze și să filtreze oportunitățile de finanțare a asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) din Regatul Unit, în toate departamentele guvernamentale ale Regatului Unit. Fiecare cerere de finanțare include o prezentare generală și informații cu privire la modul de depunere a ofertei.

Valoarea finanțării: £15,174m (2019)

Ministerul Francez pentru Europa și Afaceri Externe

Ministerul pentru Europa și Afaceri Externe reprezintă, apără și promovează interesele Franței și ale cetățenilor francezi în toate domeniile în țări străine și organizații internaționale.

Aproximativ 95% din fondurile guvernamentale franceze de dezvoltare a mass-media sunt gestionate de Agenția Franceză de Cooperare Media (CFI). CFI este un operator din sectorul public finanțat în mare parte de Ministerul Francez pentru Europa și Afaceri Externe. Subvenția anuală din partea ministerului (care face parte din programul bugetar 209 – Solidaritatea cu țările în curs de dezvoltare) reprezintă aproximativ 85% din bugetul Agenției. Astfel, competențele CFI cad sub incidența programului francez de asistență pentru dezvoltare.

CFI a fost înființată în 1989 de Ministerul Cooperării cu o "misiune de asistență culturală": furnizarea gratuită de programe de televiziune franceze către posturile de televiziune din străinătate. De atunci, statul francez a încredințat CFI o serie de alte sarcini, printre care, în primul rând, o bază de date a programelor de televiziune, un canal de televiziune panafrican, un operator media prin satelit și, în sfârșit, o agenție de cooperare în sectorul mijloacelor de informare în masă. Aceasta din urmă a fost singura misiune a CFI de la începutul anilor 2010.

Agenția lucrează pentru a încuraja dezvoltarea mass-media – din Africa până în Asia de Sud-Est – pentru a consolida un proces de modernizare și democratizare pe care Franța îl sprijină.

CFI realizează circa 30 de proiecte anual în cadrul a trei programe majore: mass-media și guvernanța, mass-media și întreprinderile, mass-media și dezvoltarea.

Teme:

 • Mass-media și pluralismul: creșterea pluralismului informației

 • Mass-media și afaceri: crearea mass-media viitorului

 • Mass-media și dezvoltarea: răspunsul la provocările dezvoltării prin consolidarea relațiilor de încredere dintre jurnaliști și societatea civilă

 • Mass-media și resursele umane: formarea unei noi generații de profesioniști media

Priorități geografice: țările în curs de dezvoltare din Africa și Asia

Tipuri de finanțare: programatic

Oportunități de finanțare:

CFI lansează periodic tendere publice pentru a selecta cele mai potrivite organizații pentru a furniza servicii sau bunuri.

Valoarea finanțării: 8 milioane EUR (2016)

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare 2016)

Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ)

Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (Bundesministerium für wirtschaftlich Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ) este un minister al Guvernului German care lucrează pentru a încuraja dezvoltarea economică în Germania și în alte țări prin cooperare și parteneriate internaționale.

Principalul partener al BMZ în implementarea proiectelor de dezvoltare media este DW Akademie, o divizie a radiodifuzorului internațional german Deutsche Welle (DW) finanțat în mare parte de stat. Alte granturi sunt implementate de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), diverse ONG-uri germane, fundații ale partidelor politice și servicii de dezvoltare afiliate bisericii.

Teme: sustenabilitatea financiară a sectorului mass-media, îmbunătățirea cadrului juridic pentru sectorul mass-media, gestionarea transformării digitale și utilizarea inovării digitale pentru a consolida libertatea de exprimare; integrarea grupurilor marginalizate.

Domenii principale: consolidarea păcii; securitatea alimentară; formarea și dezvoltarea durabilă; climă și energie; mediu și resurse naturale. De asemenea, se vor intensifica eforturile în sectorul sănătății.

Domeniile de inițiativă includ: dezvoltarea politicii cu privire la populație și planificarea familiei; scheme de aprovizionare durabile; tehnologie digitală. Un alt domeniu important este sănătatea umană și animală. Vor fi înființate unități dedicate acestora Global Health / One Health.

Priorități geografice: globale

Tipuri de finanțare: programatic, granturi instituționale

Oportunități de finanțare:

Valoarea finanțării: €19,200,000 (2016)

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare: martie 2018)

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

Ofițerii de dezvoltare ai GIZ consiliază organizațiile partenere din Africa, Asia, Asia Centrală, America Latină și Orientul Mijlociu cu privire la realizarea obiectivelor de dezvoltare într-o manieră colegială. În prezent, aproximativ 850 de experți activează ca ofițeri de dezvoltare din partea GIZ. GIZ oferă servicii personalizate, rentabile și eficiente pentru dezvoltarea durabilă. Ei lucrează pentru a modela un viitor în care merită să trăim.

Oportunități de finanțare: GIZ administrează fonduri în contextul proiectelor pe care le implementează din partea contractanților. De asemenea, consiliază instituțiile partenere cu privire la stabilirea și implementarea fondurilor.

Teme: dezvoltare rurală, infrastructură durabilă, securitate, reconstrucție și pace; dezvoltare socială și democrație; dezvoltare economică și ocuparea forței de muncă; climă, mediu, gestionarea resurselor naturale.

Tipuri de finanțare: programatică și granturi

Valoarea finanțării: N/A

Ministerul Afacerilor Externe a Canadei

Ministerul Afacerilor Externe al Canadei (Global Affairs Canada) gestionează asistența internațională a Guvernului Canadei, precum și relațiile sale diplomatice și consulare, asistența umanitară și comerțul internațional.

Oportunități de finanțare: Organizațiile care solicită finanțare pot căuta în baza de date a Global Affairs Canada diferite oportunități de finanțare, inclusiv "cereri de oferte", dintre care unele sunt deschise numai organizațiilor canadiene. Dacă proiectul unui grup corespunde priorităților internaționale de dezvoltare ale Canadei, acesta poate depune o propunere nesolicitată într-o țară în care Canada oferă asistență pentru dezvoltare. Un grup poate, de asemenea, să contacteze misiunile diplomatice sau consulare canadiene cu privire la finanțarea inițiativelor locale.

Teme: Acces la informație, tehnologie și inovare pentru protecția drepturilor omului, educație civică în cadrul educației media; formarea, consolidarea capacităților mass-media independente și protecția jurnaliștilor

Tipuri de finanțare: programatic

Valoarea finanțării: $3 milioane (finanțare pentru proiecte internaționale de dezvoltare media în 2016)

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare: martie 2018)

Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA)

Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA) coordonează asistența oficială pentru dezvoltare (ODA) a Guvernului japonez.

JICA oferă asistență pentru o serie de măsuri menite să consolideze bazele sistemului democratic în țările în curs de dezvoltare. Asistența acoperă măsuri precum îmbunătățirea capacității comisiilor de gestionare a alegerilor pentru a asigura alegeri corecte, consolidarea funcțiilor parlamentului și consolidarea capacității mass-media, care funcționează ca monitor al utilizării puterii și influenței.

Dr. Keiichi Hashimoto, consilier principal la JICA și specialist în mass-media și consolidarea păcii, a fost implicat în asistența mass-media în Nepal, Sudanul de Sud și alte țări. Bazându-se pe experiența sa într-un articol al radioteleviziunii publice din Kosovo (RTK), el notează: "Pentru a consolida democrația și pacea, este esențial să avem instituții media care să furnizeze informații corecte, imparțiale și exacte. Pe măsură ce răspândirea știrilor false și a discursului instigator la ură devine o problemă la nivel mondial, ne așteptăm să fie create radiodifuziuni publice de încredere". JICA continuă să ofere asistență media în Africa, Asia și alte regiuni.

Oportunități de finanțare: Finanțarea dezvoltării mass-media a JICA se încadrează în programul său "Guvernare democratică".

Teme: Agenția a sprijinit dezvoltarea mass-media prin acordarea asistenței tehnice pentru îmbunătățirea proiectelor de legi și a reglementărilor care guvernează activitatea mass-media; sprijinirea reorganizării mass-media de stat în instituții publice de radiodifuziune; promovarea unei culturi jurnalistice prin organizarea de formări privind reflectarea alegerilor, jurnalism de investigație și etica jurnalistică; furnizarea de echipamente pentru îmbunătățirea calității producției de programe.

Potrivit Centrului de Asistență Media (CIMA) a JICA, agenția are trei obiective principale în a sprijini mass-media. Acestea includ:

 • Instituirea unui model de instituție media "de încredere".

 • Susținerea radiodifuzorilor publici în eforturile lor de a fi independenți de influența statului și pieței pentru a disemina informații imparțiale tuturor cetățenilor.

 • Creșterea capacității mass-media în ansamblu, decât concentrarea pe un anumit program.

Tipuri de finanțare: programatic - granturi și împrumuturi

Valoarea finanțării: $4.02 milioane (suport pentru mass-media în 2015)

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare: martie 2017)

Agenția Norvegiană pentru Cooperare și Dezvoltare (NORAD)

Agenția Norvegiană pentru Cooperare și Dezvoltare (Norad) este o direcție din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Norad lucrează pentru a asigura un ajutor extern eficient, cu asigurarea calității și evaluarea asistenței. Norad finanțează ONG-uri și realizează propriile cercetări și proiecte.

Oportunități de finanțare: Norad acordă finanțare organizațiilor societății civile, comunității de cercetători, învățământului superior și dezvoltarea sectorului privat care lucrează cu parteneri din țările sărace. Cererile de oferte sunt postate pe site-ul web al agenției.

Teme: Climă și mediu, educație, energie, sănătate globală

Tipuri de finanțare: granturi instituționale

Valoarea finanțării: 37,8 miliarde NOK (2019)

Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA)

Sida este Agenția Guvernamentală Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare. Prin cooperarea cu societatea civilă, organizațiile multilaterale, agențiile publice și sectorul privat, Agenția lucrează pentru dezvoltarea durabilă și contribuie la crearea condițiilor pentru ca persoanele care trăiesc în sărăcie și opresiune să își îmbunătățească condițiile de viață.

Oportunități de finanțare: Sida acordă granturi organizațiilor de cercetare, universităților și instituțiilor de cercetare din țările partenere; rețele regionale de cercetare; și programe internaționale de cercetare. Sida sprijină, de asemenea, activitățile de cercetare din Suedia relevante pentru țările în curs de dezvoltare. Anunțuri curente și cereri de oferte. Pentru informații și instrucțiuni privind procedura de depunere a ofertei, vă rugăm să consultați anunțurile specifice.

Teme: mass-media sustenabilă din punct de vedere economic, capacitarea profesională și mediu juridic și de reglementare.

Tipuri de finanțare: Granturi programatice și de bază

Valoarea finanțării: $42 milioane (programe de dezvoltare media în 2016)

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare: martie 2018)

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) este agenția de cooperare internațională a Elveției din cadrul Departamentului Federal al Afacerilor Externe. SDC lucrează în parteneriat cu alte entități federale elvețiene pentru coordonarea dezvoltării, cooperarea cu Europa de Est și oferirea ajutorului umanitar.

Oportunități de finanțare: SDC face contribuții multianuale pentru susținerea programelor a 15-20 organizații elvețiene ale societății civile active în țările în curs de dezvoltare. Granturile programului sunt negociate de fiecare ONG elvețian direct cu SDC. Mandatele sunt deschise competiției publice, uneori incluzând eligibilitatea organizațiilor și persoanelor fizice non-elvețiene.

SDC sprijină cursurile de instruire pentru profesioniștii din domeniul mass-media, de exemplu, și încurajează reflectarea corectă și echidistantă bine documentată. SDC sprijină, de asemenea, eforturile de creare a unui cadru legislativ pentru protejarea libertății mass-media și sensibilizarea publicului cu privire la relațiile cu mass-media.

Teme: Buna guvernare, fragilitate, conflictele și drepturile omului; schimbările climatice și mediu

Democratizarea este o preocupare cheie pentru SDC, care are ca scop promovarea implicării comunității și a acțiuniilor guvernamentale responsabile. Prin facilitarea implicării diferitor grupuri de populație ca să aibă un cuvânt de spus în viața politică și să determine problemele care le afectează viața de zi cu zi, sprijină luarea deciziilor la scară largă. Acest lucru conferă o mai mare legitimitate proceselor politice și creează un climat de responsabilitate comună pentru implementare. Alte principii democratice esențiale includ împărțirea puterii, controlul puterii, responsabilitatea, statul de drept și egalitatea în fața legii.

Mass-media libere asigură publicului un acces la surse independente de informații. Mass-media libere pot exercita controlul asupra acțiunilor guvernului și pot oferi platforme imparțiale pentru dezbateri publice. Elveția sprijină cursurile de formare pentru profesioniștii din domeniul mass-media și încurajează reflectarea corectă și echilibrată, care este documentată în mod corespunzător. SDC sprijină, de asemenea, eforturile de creare a unui cadru legislativ pentru protejarea libertății mass-media și sensibilizarea publicului cu privire la relațiile cu mass-media. Activitățile SDC se concentrează din ce în ce mai mult pe rețele sociale, având în vedere influența enormă pe care acestea o exercită.

Abordarea SDC privind Asistența Media:

SDC își propune să consolideze diferite aspecte ale sectorului mass-media sănătos pentru a promova rolurile multiple ale mass-media în promovarea societăților incluzive, juste și pașnice. Această viziune cuprinde următoarele obiective generale:

 1. să asigure accesul la informație pentru formarea opiniei publice – asigurarea reflectării veridice, cuprinzătoare și inteligente a evenimentelor într-un context care să le dea sens;

 2. să asigure libertatea de exprimare a vocii și participării cetățenilor – dând glas diferitelor grupuri din cadrul societății, proiectând opiniile și atitudinile grupurilor și facilitând angajamentul civic între toate sectoarele societății;

 3. să ofere spațiu public pentru dezbateri deschise și non-violente;

 4. să ofere mecanisme de control al puterilor publice și private – creșterea transparenței în rândul deținătorilor de putere publici și privați și tragerea lor la răspundere pentru acțiunile lor.

Tipuri de finanțare: granturi programatice și granturi instituționale

Valoarea finanțării: Granturile sunt de obicei în valoare de unul la câteva milioane de franci elvețieni (CHF) pe an.

USAID

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) este o agenție independentă a guvernului federal al Statelor Unite, care este responsabilă în primul rând pentru administrarea ajutorului civil extern și a asistenței pentru dezvoltare. Cu un buget de peste 27 de miliarde de dolari, USAID este una dintre cele mai mari agenții de asistență din lume și reprezintă mai mult de jumătate din toată asistența externă a SUA – cea mai mare din lume în termeni absoluți în dolari.

Teme: Programele USAID abordează provocările de dezvoltare prin parteneriate cu organizații din sectoarele publice, private și non-profit pentru a-și valorifica expertiza, inovația și soluțiile durabile.

USAID integrează programarea democrației în activitatea sa principală de dezvoltare, concentrându-se pe consolidarea și promovarea drepturilor omului, accesul la justiție, guvernarea responsabilă și transparentă și o societate civilă independentă și activă politic în toate activitățile sale. USAID abordează aceste patru obiective prin protejarea și promovarea drepturilor omului, asigurarea unor alegeri libere și corecte, combaterea dezinformării, consolidarea siguranței digitale, atât pentru mass-media nouă, cât și pentru cea tradițională, și încorporarea statului de drept și a justiției în programele lor privind drepturile omului.

USAID susține programe în peste 30 de țări pentru consolidarea profesionalismului jurnalistic, îmbunătățirea abilităților de management a mass-media și promovarea mass-media libere și independente.

Greater Internet Freedom (GIF): Programul GIF, o activitate de trei ani (2020-2023), urmărește să sporească capacitatea societății civile și a mass-media independente în țările în care USAID lucrează în domeniul libertății internetului relevante pentru contextele din țara respectivă. Cele două obiective principale sunt: îmbunătățirea practicilor de securitate digitală ale societății civile, apărătorilor drepturilor omului și mass-media; și creșterea implicării pe termen lung și pe scară largă a societății civile în guvernanța internetului.

Priorități geografice: din ce în ce mai mult, USAID pare să revină la practica sa de a oferi granturi foarte mari, multianuale, în primul rând în Europa de Est. Cu toate acestea, derulează și programe de granturi mai mici prin intermediul ambasadelor SUA.

Tipuri de finanțare: Finanțare programatică și instituțională

Oportunități de finanțare

Majoritatea fondurilor USAID sunt acordate în cadrul unui proces competitiv. Aceste oportunități de finanțare sunt postate zilnic pe Grants.gov și beta.SAM.gov.

Prognoza de Afaceri a USAID, actualizată zilnic, prezintă oportunități de afaceri și parteneriat. Puteți descărca informații despre oportunitățile actuale și puteți utiliza filtre pentru a sorta după dată, sector, tip și multe altele.

Cea mai mare parte a finanțării este alocată prin mecanisme de Achiziție și Asistență (A&A).

Pentru a solicita suport, USAID folosește de obicei o Cerere de Oferte (RFP) pentru contracte și o Notificare privind Oportunitățile de Finanțare (NOFO) pentru acorduri de cooperare și granturi. Oportunitățile de contractare sunt postate pe beta.SAM.gov. Granturile și acordurile de cooperare sunt afișate pe Grants.gov.

Puteți afla mai multe cum să scrieți o propunere la USAID în blogpost-uri de mai jos:

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare: martie 2017)

Departamentul de Stat al SUA

Departamentul de Stat al SUA este responsabil de politica externă a SUA prin diplomație, promovare și asistență externă. Pentru agențiile de dezvoltare media, cele mai relevante programe ale Departamentului de Stat sunt cele canalizate prin intermediul Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă (DRL).

Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă (DRL) este un birou din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite. Responsabilitățile DRL includ promovarea democrației în întreaga lume, formularea politicilor SUA privind drepturile omului și coordonarea politicilor în probleme de muncă legate de drepturile omului.

Teme: Un obiectiv central al politicii externe a SUA este promovarea respectului pentru drepturile omului, așa cum sunt încorporate în Declarația Universală a Drepturilor Omului.

DRL asistă instituțiile media independente și jurnaliștii din unele dintre cele mai sensibile regiuni din întreaga lume pentru a-și consolida capacitățile și pentru a realiza materiale jurnalistice în profunzime și cu impact ridicat, care acoperă subiecte legate de guvernare și drepturile omului. Programele DRL sprijină mass-media în colaborarea transfrontalieră, utilizând în același timp abilitățile și tehnologii pentru a dezvălui corupția în rândul funcționarilor publici și practicile nedemocratice care scad calitatea guvernării în regiune. De asemenea, oferă cursuri de securitate care îi ajută pe jurnaliști să abordeze pro activ și să minimizeze riscurile provocate de profesia lor. Combinate cu activitatea DRL de protejare a libertății de asociere în aceste medii, aceste programe vizează informarea mai bună a cetățenilor capabili să se organizeze și să se adune liber pentru a responsabiliza guvernele.

Departamentul de Stat colaborează cu parteneri democratici, organizații internaționale și regionale, organizații non-guvernamentale și cetățeni implicați pentru a-i sprijini pe cei care caută libertatea.

Priorități geografice: Globale

Tipuri de finanțare: Granturi programatice și instituționale

Oportunități de finanțare: DRL acordă marea majoritate a fondurilor programului său prin competiție deschisă. Puteți găsi o colecție de solicitări actuale și anterioare ale Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă pentru declarații de interese, Cereri de Oferte și Notificări privind Oportunitatea de Finanțare pe site-ul web DRL și pe www.grants.gov.

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare: martie 2017)

OPORTUNITĂȚI NOI

Lista cu opțiunea de căutare a oportunităților curente de finanțare poate fi găsită pe site-ul GFMD.

Dacă lipsește o organizație sau o oportunitate, contactați-ne!

Last updated