Fundații

Această pagină conține o listă cuprinzătoare a donatorilor și finanțatorilor pentru dezvoltarea mass-media. Pagina este actualizată periodic.

Lista cu opțiunea de căutare a oportunităților curente de finanțare poate fi găsită pe site-ul GFMD.

Descrierile de mai jos sunt preluate de pe site-urile instituțiilor sau organizațiilor respective. Ne străduim să actualizăm profilurile odată la șase luni. Pentru cele mai recente informații, vă rugăm să vizitați site-ul web al organizației relevante.

Adessium

Adessium Foundation este o organizație olandeză de granturi fondată de comerciantul de mărfuri Gerard van Vliet. Organizația oferă granturi solicitanților cu viziuni politice "de stânga" din întreaga lume. Adessium înseamnă "a da naștere".

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Adessium Foundation promovează căutarea adevărului, disponibilitatea informațiilor de calitate și discursul public într-un mediu digital. Inițiativele pe care le susțin se concentrează pe cercetarea jurnalistică, conștientizarea publică și promovare.

Priorități geografice: Fundația sprijină organizațiile din Olanda, precum și inițiativele care vizează comunitatea europeană și factorii care o afectează.

Tipul finanțării: Finanțare instituțională. Pe lângă contribuțiile financiare, Adessium Foundation oferă sprijin organizațional axat pe consolidarea capacității beneficiarilor.

Oportunități de finanțare: Fundația se adresează beneficiarilor (potențiali) și îi invită să depună o cerere. Ei nu acceptă propuneri de proiecte nesolicitate, ci explorează pro activ sectorul caritabil și fac alegeri pe baza cadrului lor strategic.

Centrul Asia (Asia Centre)

Centrul Asia (Asia Centre) este o organizație non-profit care încearcă să creeze un impact social în regiune. Centrul servește ca un think tank, loc de întâlnire, partener de proiect și întreprindere socială. Centrul Asia a fost înființat pentru prima dată în 2015 în Bangkok, Thailanda, iar în 2018, o a doua sucursală a fost înregistrată în Johor Bahru, Malaezia.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Centrul Asia efectuează cercetări bazate pe date concrete pentru a crea seturi de instrumente de cunoaștere, cum ar fi cărți, studii de bază, rapoarte, rezumate politice, comentarii, info-grafice și prezentări de diapozitive video. De asemenea, organizează evenimente precum conferințe, mese rotunde, seminare și ateliere de lucru pentru consolidarea capacităților părților interesate și desfășoară activități de promovare prin intermediul rețelelor sociale cu implicarea mass-media.

Priorități geografice: Asia

Tipul finanțării: Premii și distincții

Oportunități de finanțare: Centrul Asia invită la nominalizări pentru Premiul în Jurnalistică 2021-2022 pentru o Asia echitabilă sub tema "Inegalitatea - o amenințare la adresa vieții și a surselor de trai" pentru a recunoaște aportul jurnalismului cu privire la evidențierea impactului pandemiei COVID-19 asupra vieții și surselor de trai ale grupurilor dezavantajate, inclusiv ale femeilor, minorităților etnice, religioase și de gen, imigranților și lucrătorilor informali..

Fundația Asia

Fundația Asia este o organizație internațională nonprofit dedicată îmbunătățirii vieții și extinderii oportunităților în Asia și Pacific. Fundația Asia lucrează prin rețeaua sa de 18 birouri naționale din Asia și Pacific.

Teme: Buna guvernare; abilitarea femeilor și egalitatea de gen; creșterea economică favorabilă incluziunii; mediu și politici climatice; și relații regionale și internaționale.

Prin Strategia 2025, Fundația își continuă activitatea sa în domeniul tehnologiei; leadership și schimburi; dezvoltă programul " cărți pentru Asia/ hai să citim " pentru a reduce decalajul digital, pentru a sprijini liderii emergenți, pentru a crește alfabetizarea și pentru a îmbunătăți accesul la informații.

Asia Foundation Development Fellows

Programul Asia Foundation Development Fellows este un program de învățare dinamic și multilateral conceput pentru persoanele din Asia foarte talentate cu vârsta sub 40 de ani pentru a-și îmbunătăți abilitățile de conducere, cunoștințele de dezvoltare, rețelele profesionale și expunerea internațională.

Un premiu de până la 5.000 USD este pus la dispoziția fiecărui bursier selectat. Acest premiu permite bursierilor posibilitatea de a elabora planuri individualizate pentru a-și aprofunda abilitățile de conducere și experiența profesională relevantă în domenii de importanță deosebită pentru creșterea carierei lor.

Programul Luce Scholars

Programul Luce Scholars promovează și lărgește gradul de conștientizare în rândul liderilor tineri viitori. Lansat în 1974, programul vizează tinerii americani de înaltă calificare - sub vârsta de 29 de ani - într-o varietate de domenii profesionale cum ar fi în arte, jurnalism, drept, medicină, știință, sănătate publică, studii de mediu și relații internaționale.

Fundația Asia a gestionat programul în Asia încă de la început, cu aproape patru decenii în urmă.

Aplicațiile pentru 2023 sunt deja închise.

Priorități geografice: Asia și Pacific

Tipul finanțării: Granturi, burse și burse de studiu

Oportunități de finanțare: Puteți afla mai multe despre Programul Asia Foundation Development Fellows aici.

Fundația Bill și Melinda Gates

Fundația, fondată în 2000 de Bill Gates, co-fondator al Microsoft, și soția sa Melinda și numită în numele lor, activează pentru a "ajuta toți oamenii să ducă o viață sănătoasă și productivă". Cu un trust de 40,3 miliarde de dolari, este cea mai mare fundație privată din lume.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: De la înființarea sa în 2000, Fundația Bill și Melinda Gates a cheltuit mai mult pe parteneriate media decât orice altă organizație filantropică.

În 2018, Fundația a planificat să cheltuiască 20 de milioane de dolari pe granturi media, iar finanțarea suplimentară a fost alocată unei echipe de experți care efectuează cercetări media. O mare parte din bugetul pentru granturile media este administrat de parteneriatele media globale ale fundației și adesea subvenționează direct reportajele pe subiecte mai puțin abordate, cum ar fi sănătatea și dezvoltarea.

Fundația se concentrează în primul rând pe dezvoltare, obiective de dezvoltare durabilă, sănătate globală și egalitate de gen, ceea ce este o prioritate pentru a răspunde provocărilor globale de sănătate și dezvoltare.

Priorități geografice: Acordarea de granturi de către fundație se face prin intermediul a patru departamente de programe, și anume Programul de Dezvoltare Globală, Programul Global de Sănătate, Programul Statelor Unite și Programul Global de Politică și Promovare.

Tipul finanțării: Granturi programatice și instituționale.

Oportunități de finanțare: Portofoliul Global Media Partnership, unde este concentrată cea mai mare parte a finanțării mass-media, se află în echipa Programului pentru Drepturile și Comunicații al Fundației, împreună cu Departamentul de Politică Globală și Drepturile Omului..

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare în martie 2018)​.

Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies activează pentru a asigura o viață mai bună și mai lungă pentru oameni, concentrându-se pe cinci domenii cheie: artele, educația, mediul, inovația guvernamentală și sănătatea publică​

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Bloomberg Media Initiative Africa (BMIA), lansată în 2014, oferă programe de educație interdisciplinară și burse pentru a crește numărul de jurnaliști de afaceri și financiari foarte bine pregătiți, pentru a convoca forumuri pan-africane, pentru a examina cele mai bune practici media la nivel mondial și pentru a sprijini cercetarea și a stimula inovațiile media.

BMIA are trei programe de bază, și anume: Programul de jurnalism financiar, Programul de burse și Fondul media comunitar.

Programul de Instruire în Jurnalism Financiar

Acest program a fost dezvoltat în primul rând pentru jurnaliștii de la mijlocul carierei lor, profesioniștii financiari interesați de jurnalismul financiar; profesioniști guvernamentali responsabili pentru portofoliile de politici publice, comunicații și finanțe; și practicieni din domeniul dezvoltării și profesioniști din societatea civilă interesați de dezvoltarea Africii și de datele financiare și economice.

Programul de burse

Inițiativa a oferit, de asemenea, asistență tehnică și instruire pentru editorii media, pentru a-i ajuta să devină mai informați cu privire la conținutul jurnalismului de afaceri și financiar și să contribuie la dezvoltarea managementului lor.

Community Media Fund

CMF a acordat 15 granturi organizațiilor din Kenya, Nigeria și Africa de Sud, care sunt destinate consolidării jurnalismului cetățenesc, îmbunătățirii alfabetizării financiare a cetățenilor, îmbunătățirii accesului public la datele relevante și construirii capacității mass-media comunitare de a pleda pentru îmbunătățirea guvernării și responsabilității.

BMIA face parte din Bloomberg Global Business and Financial Journalism Education Initiative, care este oferit în America de Nord, Europa, Asia, Africa, Australia și Orientul Mijlociu.

Priorități geografice: Bloomberg Philanthropies lucrează pentru a îmbunătăți viața a milioane de oameni din peste 700 de orașe și 150 de țări. În 2022, Bloomberg Philanthropies a investit 1,7 miliarde de dolari în întreaga lume.

Tipul finanțării: Granturi de bază. Bloomberg Philanthropies lucrează cu partenerii existenți la toate inițiativele importante și nu acordă granturi în afara domeniilor lor de interes sau direct persoanelor fizice

Oportunități de finanțare: Propunerile de Granturi se fac doar pe bază de invitație, iar noutățile privind cererilor de granturi sunt publicate periodic pe site-ul web al acestora.

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare în martie 2017).

Fundația Calouste Gulbenkian

Fundația Calouste Gulbenkian este o instituție filantropică privată de top care contribuie la o societate mai echitabilă și mai unită prin pregătirea cetățenilor viitorului. Fundația se focusează pe independența deplină și conservarea patrimoniului său, iar prioritatea sa principală este dezvoltarea unei societăți viabile care oferă șanse egale. Obiectivul principal al Fundației este de a îmbunătăți calitatea vieții prin artă, caritate, știință și educație.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Fundația promovează și gestionează Fondul European de Informare și Media (EMIF) în parteneriat cu Institutul Universitar European. Fondul European de Informare și Media urmărește obiective de interes public și oferă granturi pe bază competitivă cercetătorilor, verificatorilor veridicității informațiilor, organizațiilor non-profit și altor organizații orientate spre interesul public care își desfășoară activitatea în domeniul cercetării dezinformării, al educației în domeniul mass-media și al verificării informației.

Priorități geografice: global

Tipul finanțării: granturi, granturi instituționale, programatice, premii și burse

Oportunități de finanțare: EMIF sprijină inițiativele de verificare a faptelor și de alfabetizare mediatică, precum și proiectele de cercetare fundamentală, cu scopul de a aborda fenomenul dezinformării online în Europa și de a promova un ecosistem informațional digital mai rezilient și bazat pe date concrete. Cele patru domenii cheie ale proiectelor sprijinite de acest fond sunt:

 • Educația în domeniul mass-media

 • Dezinformarea online

 • Verificarea faptelor

 • Cercetare academică în domeniul mass-media, dezinformării și alfabetizării informaționale

Finanțarea este disponibilă pentru organizațiile cu sediul în țările europene, în special UE, EFTA și Regatul Unit, și ale căror activitate se desfășoară în țările menționate.

De asemenea, Fundația Calouste Gulbenkian promovează și susține programe care reflectă asupra temelor societății contemporane, căutând răspunsuri inovatoare la problemele lumii actuale și oferă premii precum Premiul Gulbenkian pentru Umanitate.

Fundația Compton

Timp de peste 50 de ani, Fundația Compton a sprijinit activitatea în domeniul schimbărilor climatice, al politicii externe progresiste, al drepturilor reproductive și al justiției. Fundația susține leadership-ul transformator și istorii curajoase, inspirând acțiuni către un viitor pașnic, echitabil și durabil.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Fundația Compton consideră că e nevoie de istorii convingătoare despre cine suntem, cum ar trebui să trăim și scopul nostru pe acest pământ. Acest moment de tranziție globală necesită traducere. "Cum ne putem imagina o lume nouă fără să împărtășim istorii strălucitoare despre ceea ce ar putea fi viitorul – cum ar putea fi el la gust, cum ar putea mirosi, suna și fi simțit?" Una dintre cele două priorități strategice principale în acordarea granturilor este, prin urmare, "istoria curajoasă", care vizează:

 • Perturbați înțelegerea status quo-ului sau dați glas unor narațiuni nemaiauzite până acum.

 • Folosiți arta vizuală, muzica, drama, filmul, scrisul și social media creative pentru a amplifica problemele critice și pentru a amesteca personalul cu politicul, emoționalul cu intelectualul.

Priorități geografice: global

Tipul finanțării: granturi

Oportunități de finanțare: Acordarea de granturi de către Fundația Compton se face doar pe bază de invitație. Aceasta s-a angajat să acorde granturi pe termen lung, bazate pe relații, iar aproximativ două treimi din bugetul său de acordare a granturilor în ultimii ani de activitate (sfârșitul anului 2027) vor fi alocate unor granturi de sprijin operațional general considerabile, multianuale, acordate partenerilor de granturi de lungă durată.

Fundația pentru Democrație și Media

Fundația pentru Democrație și Media este succesoarea Stichting Het Parool, fondată în 1944 de fondatorii ziarului de rezistență ilegală Het Parool. După privatizarea ziarului postbelic în 2003, Stichting Het Parool și-a schimbat numele în Stichting Democratie en Media (SDM) – în engleză Fundația pentru Democrație și Media (DMF).

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: DMF sprijină organizații, proiecte și alte tipuri de inițiative care investesc, de asemenea, în mass-media critică, independentă și într-o democrație constituțională puternică și echitabilă. Ea realizează acest lucru prin acordarea de granturi, consiliere organizațională (externă) și prin conectarea diferitelor inițiative între ele.

Priorități geografice: Fundația se concentrează în principal pe proiecte olandeze, dar este deschisă colaborării cu organizații și inițiative din afara Olandei, ale căror obiective coincid cu cele ale fundației. De exemplu, fundația este unul dintre inițiatorii Premiului European pentru Presă, un premiu european pentru jurnalism de calitate, lansat în 2012.

Tipul finanțării: programatic

Fundația pentru Democrație și Media acordă sprijin financiar proiectelor, organizațiilor sau persoanelor fizice care contribuie la realizarea obiectivelor sale și include publicații, prelegeri, documentare, expoziții sau programe de formare pentru jurnaliști. Acest sprijin poate fi o subvenție, un împrumut sau o altă formă de investiție.

Oportunități de finanțare: Deoarece DMF este în curs de elaborare a detaliilor noii sale strategii, ea nu va emite cererile sale obișnuite de oferte. Cu toate acestea, organizația este încă deschisă ideilor bune care contribuie la o mass-media independentă, critică și / sau la un stat puternic, echitabil și democratic (începând cu 06.09.2022).

Centrul Est-Vest

Înființat de Congresul SUA în 1960, Centrul Est-Vest servește drept resursă pentru informare și analiză cu privire la probleme critice de interes comun, unind oamenii împreună pentru a face schimb de opinii, a construi expertiză și a dezvolta alegeri de politică. Centrul este o organizație independentă, publică, nonprofit, cu finanțare din partea guvernului SUA și sprijin suplimentar oferit de agenții private, persoane fizice, fundații, corporații și guverne din regiune.

Cu peste 60 de ani de activitate ca instituție americană pentru diplomație publică în regiunea Indo-Pacific, cu guvernare internațională, personal, studenți și participanți, Centrul a construit o rețea mondială de 65.000 de absolvenți și peste 1.100 de organizații partenere.

Priorități geografice: global

Fundația menține în prezent o rețea mondială de 33 de birouri internaționale în 32 de locații.

Tipul finanțării: Burse de studiu

Oportunități de programe: Asia Pacific Media Initiative (APMI) implică, împuternicește și pregătește lideri tineri, jurnaliști și factorii de influență politică pentru a construi rețele de informații, surse de încredere și strategii practice pentru identificarea și răspuns la dezinformare; consolidează raportarea cu privire la problemele de mediu în întreagaAsia de Sud-Est; și crește sustenabilitatea mass-media pentru redacțiile de știri din insulele din Pacific.

Găzduit în cadrul Programului de Dezvoltare Profesională, programul APMI include următoarele domenii majore de activitate:

Inițiative media pentru insulele din Pacific: societățile libere, deschise și durabile necesită o industrie media puternică și profesionistă, cu jurnaliști de impact pentru a prospera. Din octombrie 2020, 16 instituții media din 11 țări insulare din Pacific au reușit să republice conținut din New York Times ca parte a unui parteneriat între Centrul Est-Vest (EWC) și Institutul pentru Raportarea Războiului și Păcii (IWPR). Oferind instituțiilor mass-media un jurnalism imparțial, de clasă mondială, din "ziarul de înregistrare" din Statele Unite, pe care îl pot republica pentru a-și suplimenta acoperirea știrilor locale, proiectul consolidează canalele media și contribuie la combaterea proliferării dezinformării și a raportării părtinitoare pe social media. Până în prezent, mass-media a folosit în principal articole Times legate de alegerile din SUA din 2020, pandemia COVID-19, știrile globale (inclusiv evoluțiile din cadrul familiei regale britanice) și mediul. Adițional la licențe, toți membrii Pacific Islands News Association (PINA) primesc abonamente online la New York Times și sunt invitați la o serie de webinare exclusive.

Fundația Erste

Fundația ERSTE susține inițiativele pentru schimbare, contribuie la dezvoltarea societății civile și la progresul regional. Fundația inițiază și acționează ca un motor inovator, conector și diseminator de cunoștințe.

Fundația ERSTE este un atelier creativ pentru idei și inovație, un laborator pentru teme ale viitorului care își crește eficiența prin cooperarea strategică cu rețelele. Activitățile lor se concentrează pe patru obiective strategice:

 • Susțineți pe cei cărora le pasă;

 • Bunăstare financiară pentru toți;

 • Păstrarea unei Europe democratice;

 • Protejarea culturii contemporane.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Fundația ERSTE a co-fondat o platformă jurnalistică transfrontalieră numită Reporting Democracy. Jurnaliștii independenți cercetează și chestionează subiectele, tendințele și evenimentele care modelează viitorul democrației în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. Reporting Democracy publică rapoarte, interviuri și analize ale corespondenților din 14 țări. Jurnaliștii de pe teren primesc comisioane și granturi pentru reportaje și cercetări aprofundate.

Priorități geografice: În calitate de acționar principal al Erste Group, Fundația ERSTE asigură viitorul independent al unuia dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. În calitate de fundație privată a băncilor de economii austriece, fundația se angajează să servească binele comun. Aceștia investesc o parte din dividendele lor în regiunea în care operează Erste Group.

Tipul finanțării: granturi, granturi instituționale, programatice, premii și burse

Oportunități de finanțare: Diferite tipuri de oportunități bazate pe domeniile lor principale de interes menționate mai sus. Fundația oferă:

Fundația Puech

Înființată în Sion în 2011, Fundația Nicolas Puech este o fundație privată în conformitate cu legislația elvețiană.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Fundația sprijină programe care încurajează dezbaterea publică, bazată pe informații fiabile și exacte. Participanții-cheie la dezbaterea publică se expun adesea unor riscuri considerabile și, prin urmare, au nevoie în mod special de sprijin și protecție. Fundația acordă Granturi organizațiilor care au misiunea de a apăra și de a ajuta aceste persoane.

Tip de finanțare: programatic

Fundația stabilește mărimea grantului bazându-se pe nevoile, calitatea și natura specifică a fiecărui proiect. Cel mai mare grant acordat de fundație până în prezent este de 50.000 CHF.

Fundația acordă granturi în primul rând organizațiilor, asociațiilor, instituțiilor sau fundațiilor.

Fundația nu finanțează granturi de studii sau proiecte de cercetare academică.

Fundația nu oferă sprijin financiar direct persoanelor fizice.

Oportunități de finanțare: Cererile sunt revizuite pe tot parcursul anului, fără un termen exact, și pot fi redactate în engleză sau franceză. În general, solicitanții vor primi un răspuns în termen de șase săptămâni de la depunerea cererii.

Fundația Ford

Fundația Ford este o fundație privată americană cu misiunea de a promova bunăstarea umană. A fost fondată în 1936 cu o subvenție inițială de la Edsel Ford, fiul lui Henry Ford pentru a fi folosită "în scopuri științifice, educaționale și caritabile, toate pentru bunăstarea publică".​

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Finanțarea pentru dezvoltarea mass-media intră în portofoliul libertății de exprimare, deoarece "Libera circulație a informațiilor și ideilor este esențială pentru societățile sănătoase și progresiste. Activitatea noastră oferă spațiu pentru exprimarea creativă și sprijină eforturile de a ne asigura că sistemele și politicile mass-media sunt deschise și echitabile." potrivit site-ului web al Fundației Ford.

Priorități geografice: Fundația Ford are un domeniu de aplicare global. Aceasta încearcă să investească în idei, indivizi și instituții de transformare pentru a cataliza liderii și organizațiile care conduc echitatea socială și implementează idei pe tot globul.

Tipul finanțării: granturi instituționale

Fundația Ford dă prioritate inițiativelor /ideilor care vizează combaterea inegalității.

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare în martie 2017)

Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate

Bazată pe principiile liberalismului, Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate oferă educație politică în Germania și în străinătate. Cu evenimente și publicații, ea ajută oamenii să se implice activ în afacerile politice. Fundația sprijină tinerii studenți talentați oferindu-le burse. În 2007, la numele Fundației s-a adăugat "pentru libertate" ceea ce a devenit o parte indispensabilă a numelui Fundației. De fapt, ei au implementat aceste valori de la înființarea Fundației, pe 19 mai 1958.

Domeniu geografic de aplicare: global

Tipul finanțării: burse de studiu

Oportunități de finanțare: bazată pe ideea liberalismului, Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate oferă burse de educație politică în Germania și în întreaga lume.

Fundația Fritt Ord

Fundația Fritt Ord este o fundație privată non-profit care încearcă să promoveze libertatea de exprimare, dezbaterea publică, arta și cultura. Activitatea unei fundații este diferită de activitatea unui activist sau a unei organizații cu interes special. Acestea funcționează în primul rând prin finanțarea ideilor, proiectelor și inițiativelor altora. Fundația Fritt Ord organizează evenimente și dezbateri care abordează probleme sociale actuale, cultura libertății de exprimare, proza non-ficțiune, filmele documentare și jurnalismul / cercetarea media.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Fundația Fritt Ord sprijină jurnalismul pe o mare varietate de subiecte importante pentru dezbaterea socială și pentru public. Cea mai mare prioritate a acestora este jurnalismul de investigație sau jurnalismul care necesită resurse suplimentare din alte motive. Jurnalismul local și dezbaterile sociale din mass-media din Norvegia sunt, de asemenea, importante pentru Fritt Ord, la fel ca și criticile și recenziile. Fundația susține jurnalismul pe toate platformele – ziare, reviste, jurnale, podcast-uri, radio și TV. Dezbaterile din mass-media, conferințele media și cercetarea în mass-media beneficiază, de asemenea, de o anumită finanțare. Fritt Ord are o bursă anuală separată pentru jurnaliștii norvegieni pentru a studia la Institutul Reuters pentru Studiul Jurnalismului de la Universitatea Oxford din Anglia.

Priorități geografice: Proiectele care primesc finanțare ar trebui să aducă beneficii publicului norvegian și să fie accesibile tuturor. Din acest motiv, cea mai mare parte a finanțării proiectelor merge la organizațiile norvegiene. Cu toate acestea, în cazuri speciale, Fundația Fritt Ord poate contribui la promovarea libertății de exprimare în alte țări.

Tipul de finanțare: granturi, granturi de studiu și premii

Oportunități de finanțare: Există șase runde de cereri de proiecte în fiecare an, ceea ce înseamnă că nu durează mult pentru a obține un răspuns. Fritt Ord contribuie adesea cu sprijin la primele etape ale noilor proiecte. Proiectele care primesc finanțare ar trebui să aducă beneficii publicului norvegian și să fie accesibile tuturor. În cazuri speciale, Fundația Fritt Ord poate contribui la promovarea libertății de exprimare în alte țări. În afară de granturi, Fundația Fritt Ord ia o serie de inițiative proprii în Norvegia și în străinătate. Fritt Ord oferă, de asemenea, sprijin pentru proiecte care ajută la promovarea libertății de exprimare, a discursului public, a artei și a culturii. Măsurile sprijinite ar trebui să contribuie la binele comun și să fie disponibile publicului.

Fundația Gazeta Wyborcza

Fundația Gazeta Wyborcza, cu sediul în Polonia, a fost înființată în 2019 pentru a promova libertatea și integritatea mass-media. Fundația își propune să dezvolte jurnalismul independent prin activități educaționale și culturale înțelese în sens larg. Proiectele realizate în cadrul Fundației sunt la nivel național și internațional și sunt realizate în colaborare cu cele mai mari surse mass-media din Europa.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Fundația promovează inițiative sociale și proiecte cetățenești, împreună cu toate activitățile care vizează extinderea libertății jurnalistice, îmbunătățirea calității jurnalismului, dezvoltarea educației și a gândirii critice.

Scopul lor este munca culturală și educațională în jurnalism, artă și cultură în Polonia și în străinătate, precum și integrarea comunităților științifice, jurnalistice, artistice și de afaceri în cele mai importante subiecte ale lumii moderne - pace, libertate, democrație și drepturi civile.

Priorități geografice: Polonia și Europa

Tipul finanțării: programatic

Oportunități de finanțare:

În fața invaziei Rusiei în Ucraina și a răspândirii dezinformării de către ocupant, Fundația Gazeta Wyborcza și partenerii săi au înființat un Fond pentru Ucraina dedicat suportului direct a jurnaliștilor și editorilor din zona de război.

Bugetul actual al Fondului este 410.000 EUR.

Fondurile colectate sunt utilizate pentru achiziționarea echipamentului necesar jurnaliștilor care lucrează în zonele de război, sprijin financiar pentru jurnaliști și organizații media din Ucraina și relocarea jurnaliștilor în Polonia și în alte țări ale UE. În acest scop, fundația cooperează cu mass-media și organizațiile din Ucraina și din alte părți ale Europei.

Proiectul Ground Truth Project

Proiectul Ground Truth este o organizație de știri premiată, independentă, nepartizană, nonprofit, dedicată sprijinirii următoarei generații de jurnaliști din SUA și din întreaga lume.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Misiunea lor este de a servi comunitățile sub acoperire, sprijinind următoarea generație de jurnaliști să facă reportaje pe teren și să promoveze sustenabilitatea, inovația și echitatea în jurnalismul din întreaga lume

Priorități geografice: global

Tipul finanțării: burse, granturi

Oportunități de finanțare: Ground Truth construiește o comunitate angajată în jurul jurnalismului de impact și a reportajelor puternice de către o nouă generație, sprijinind în același timp carierele lor ca bursieri, membri ai corpului jurnalistic și absolvenți. De la lansarea sa Ground Truth, a sprijinit peste 300 de colegi din peste 50 de țări, precum și peste 300 de membri ai corpului Report for America încorporați în redacțiile locale din Statele Unite. Anul acesta, au lansat Report for the World în Brazilia, India și Nigeria.

Fundația Helsingin Sanomat

Fundația Helsingin Sanomat este o organizație privată, non-profit. Obiectivul său este de a promova și sprijini cercetarea la nivel înalt și punerea în aplicare a libertății de exprimare.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Scopul Fundației Helsingin Sanomat este de a asigura viitorul mass-media finlandeze și al jurnalismului de calitate, precum și de a sprijini libertatea de exprimare.

Fundația Helsingin Sanomat promovează și sprijină cercetarea în industria comunicațiilor și cercetarea interdisciplinară a viitorului.

Priorități geografice: Finlanda

Tipul de finanțare: granturi, burse și premii

Oportunități de finanțare: Fundația finanțează proiecte post-doctorale care sunt legate de industria comunicațiilor. Adițional, Fundația acordă burse jurnaliștilor finlandezi care se află la mijlocul carierei sale, pentru a le permite să studieze la universități de top din străinătate. Fundația Helsingin Sanomat distribuie granturi pe tot parcursul anului. Deciziile sunt luate de aproximativ trei ori pe an, iar rezultatul este comunicat prin intermediul sistemului de cereri de grant.

Fundația Hewlett

Fundația William și Flora Hewlett este o fundație caritabilă privată, nepartizană, care promovează idei și sprijină instituțiile pentru a promova o lume mai bună. Timp de peste 50 de ani, acestea au sprijinit eforturile de promovare a educației pentru toți, de conservare a mediului, de îmbunătățire a vieții și a mijloacelor de trai în țările în curs de dezvoltare, de promovare a sănătății și bunăstării economice a femeilor, de sprijinire a artelor și de eficientizare a sectorului filantropic.

Fundația a fost înființată în 1966 de inginerul și antreprenorul William R. Hewlett și soția sa, Flora Lamson Hewlett, împreună cu fiul lor cel mare, Walter Hewlett.

Astăzi, este una dintre cele mai mari instituții filantropice din Statele Unite, acordând granturi de 465.869.000 USD în 2020 organizațiilor din întreaga lume pentru a ajuta oamenii să construiască o viață mai bună. Abordarea lor filantropică și domeniile principale de acordare a granturilor rămân conectate la etosul și valorile fondatorilor lor.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Programul Global pentru Dezvoltare și Populație acordă granturi pentru extinderea opțiunilor reproductive și economice ale femeilor, amplificarea participării cetățenilor și îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor. Fundația a acordat granturi cuprinse între 27.000 și 1.200.000 USD diferitelor organizații media și de sprijin media de-a lungul anilor.

Priorități geografice: Global

Tipul finanțării: programatic

Oportunități de finanțare: Fundația acordă granturi unei game largi de instituții – de la universități de cercetare care contribuie la cunoașterea publică și centre de arte performante care implică comunități locale diverse, până la organizații de bază care reprezintă milioane de persoane și grupuri multilaterale care lucrează în domeniul dezvoltării internaționale.

În orice moment dat, mai mult de 2.250 de granturi ale Fundației Hewlett sunt active. În 2020, fundația a acordat granturi de 465,869,000 USD și a plătit 471,308,000 USD în plăți de granturi. La 31 decembrie 2020, activele fundației erau de aproximativ 13,3 miliarde de dolari.

Fundația Heinrich Böll

Fundația Heinrich Böll sprijină proiecte care vizează promovarea democrației și susținerea drepturilor omului, luarea de măsuri pentru prevenirea distrugerii ecosistemului global, promovarea egalității între femei și bărbați, asigurarea păcii prin prevenirea conflictelor în zonele de criză și apărarea libertății indivizilor împotriva puterii excesive a statului și a economiei. Ei mențin legături strânse cu Partidul Verde German (Alianța 90 / Verzii) și, în calitate de think tank pentru viziuni și proiecte ecologice, fac parte dintr-o rețea internațională care cuprinde proiecte partenere în aproximativ 60 de țări. Fundația Heinrich Böll activează independent și cultivă un spirit de transparență intelectuală.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Încurajarea de către Heinrich Böll a amestecului societății civile în politică este un model pentru activitatea fundației. Sarcina sa principală este educația politică în Germania și în străinătate pentru a promova voința democratică, angajamentul socio-politic și înțelegerea internațională. Ea este ghidată de valorile politice de bază ale ecologiei, democrației, solidarității și nonviolenței. Fundația este interesată în special în realizarea unei societăți democratice de imigrație, precum și de democrația de gen ca o relație a genurilor care este liberă de dependență și dominație.

Programul Transatlantic Media Fellowships al fundației sprijină de mai mulți ani jurnalismul transatlantic bine cercetat. În 2020, Fundația Heinrich Böll a sprijinit un număr selectat de jurnaliști și publiciști din SUA și Europa pentru o călătorie transatlantică independentă, de minimum cinci zile, pentru a cerceta istorii relevante pentru activitatea fundației privind politicile din 4 domenii: energie și climă; tranziția în agricultură; democrația, drepturile omului și politica socială, precum și politica externă și de securitate. Bursele sunt selectate anual și sunt disponibile jurnaliștilor și publiciștilor din orice mediu. Vă rugăm să rețineți că criteriile de eligibilitate diferă în funcție de domeniul de activitate și pot varia între birourile regionale și naționale participante.

Priorități geografice: global.

Fundația menține în prezent o rețea mondială de 33 de birouri internaționale în 32 de locații.

Tipul finanțării: burse

Independent News Emergency Relief Coordination

The Independent News Emergency Relief Coordination (INERC) a fost creat pentru a ajuta finanțatorii, care doresc și sunt capabili să ofere sprijin financiar mass-media independente, să înțeleagă mai bine unde este cea mai mare nevoie de finanțare și să își coordoneze eforturile în timpul pandemiei COVID-19.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: INERC a fost creat pe ideea că o mai bună informare cu privire la necesitatea și furnizarea de asistență în situații de urgență poate contribui la asigurarea unei distribuții mai eficiente a acestei asistențe și la evitarea unei situații în care câteva instituții de știri bine-cunoscute primesc asistență semnificativă de la mulți donatori diferiți, în timp ce agențiile tot importante, dar mai puțin cunoscute, primesc puțin sprijin sau chiar deloc.

Priorități geografice: Colectarea datelor pentru a identifica domeniile cu cea mai mare nevoie de la mass-media independentă din întreaga lume, inclusiv comercială, cât și non-profit, dar cu excepția mass-media controlate de guvern și de stat, a fost în centrul priorităților INERC.

Tipul finanțării: INERC nu a furnizat finanțare în mod direct. Acesta a reunit în mod direct mai mulți donatori majori, rețele care organizează instituții de știri independente, organizații de dezvoltare mass-media și capacități de cercetare pentru a oferi asistență de urgență coordonată, eficientă și informativă.

Oportunități de finanțare: INERC a fost o inițiativă temporară, planificată inițial pentru șase luni ca să completeze activitatea importantă desfășurată de alții pentru a coordona finanțarea mass-media și dezvoltarea mass-media. INERC a încetat la 31 octombrie 2020.

Fundația Internațională Media pentru Femei

Fundația Internațională Media pentru Femei (IWMF) - cu sediul în Washington, D.C., este o organizație care lucrează la nivel internațional pentru a ridica statutul femeilor în mass-media. IWMF a creat programe pentru a ajuta femeile din mass-media să dezvolte soluții practice la obstacolele cu care se confruntă în cariera și viața lor.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: IWMF consideră că promovarea muncii și avansarea rolului femeilor în mass-media din întreaga lume este esențială pentru transparență și o diversitate de voci.

Priorități geografice: global

Tipul finanțării: programatic

Oportunități de finanțare: IWMF are o serie de fonduri care răspund nevoilor și subiectelor specifice.

Journalismfund.eu

Journalismfund este prima organizație independentă non-profit, înființată în 1998 cu scopul de a stimula jurnalismul de investigație independent din Europa.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Facilitarea jurnalismului de investigație transfrontalier independent prin conectarea donatorilor și a jurnaliștilor pentru a promova democrația în Europa.

Priorități geografice: Facilitarea jurnalismului de investigație transfrontalier independent prin conectarea donatorilor și a jurnaliștilor pentru a promova democrația în Europa.

Tipul finanțării: granturi programatice și instituționale

Oportunități de finanțare: Journalismfund oferă mai multe oportunități de finanțare legate de prioritățile lor, inclusiv: European Cross-border, modern slavery unveiled, science journalism și journalismfund.eu.

Fundația Konrad Adenauer

Fundația Konrad Adenauer este o fundație politică dedicată păcii, libertății și justiției prin educație politică, atât la nivel național, cât și internațional​.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Fundația Konrad Adenauer sprijină tinerii jurnaliști în proiecte speciale. Ei acordă Premiul Jurnalistului Local din 1980. Din 2002, "Premiul pentru economie socială de piață" al Fundației Konrad Adenauer este înmânat persoanelor care au demonstrat o dedicare remarcabilă pentru conservarea și dezvoltarea în continuare a economiei sociale de piață.

Priorități geografice: La nivel național și internațional, fundația se concentrează pe promovarea păcii, libertății și justiției prin educație politică. Consolidarea democrației, promovarea integrării europene, intensificarea relațiilor transatlantice și cooperarea pentru dezvoltare sunt preocupările lor specifice. În calitate de think tank și consultanță, Fundația Konrad Adenauer dezvoltă bazele științifice și efectuează analize actualizate ale acțiunilor politice. Academia Fundației din Berlin este un forum de dialog despre viitor între politicieni, afaceri, biserică, societate și știință.

Tipul finanțării: premii și burse

Oportunități de finanțare: Cererile de finanțare care urmează să fie luate în considerare de către Fundație trebuie transmise biroului KAS din Kenya nu mai târziu de luna septembrie a anului anterior celui în care se solicită finanțarea.

Fundația Knight

Fundația Knight este o fundație națională cu puternice rădăcini locale. Fundația investește în jurnalism, artă și în succesul orașelor în care frații John S. și James L. Knight au publicat cândva ziare​.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Fundația Knight Brothers susține rolul crucial al jurnalismului în democrație, deoarece el informează societatea. Fundația consideră că organizațiile jurnalistice trebuie să fie viabile pentru a rămâne independente în mod consecvent.

Fundația investește în construirea unui viitor durabil pentru jurnalismul local independent, astfel încât comunitatea să-și poată urmări adevăratele interese.

Priorități geografice: Potrivit lui Jim Knight, frații Knight au creat Fundația Knight pentru a promova excelența în jurnalism și succesul comunităților în care au lucrat. Programele interne din SUA primesc cea mai mare parte a finanțării fondului. În ultimii ani, finanțarea internațională a scăzut, deși o parte din sprijinul fondului pentru organizațiile americane are o componentă internațională.

Tipul finanțării: granturi programatice și instituționale

Oportunități de finanțare: Fundația caută idei inovatoare care promovează comunități informate și angajate. Pentru a solicita finanțare, trebuie să trimiteți o scurtă scrisoare de anchetă.

View profile on CIMA website (Last updated on March 2018)

Fundația Regele Baudouin

Cu sediul la Bruxelles, Fundația Regele Baudouin (KBF) este o fundație europeană activă în Belgia, Europa și la nivel internațional. Fundația a dezvoltat o rețea extinsă în întreaga lume ca actor principal în filantropia transfrontalieră. Această rețea, care este în continuă dezvoltare, este un instrument esențial pentru filantropii care doresc să acționeze pentru binele comun, în propria țară și/sau în străinătate.

Activitățile KBF acoperă opt programe care servesc interesului public. Fiecare dintre aceste programe este divizată în diferite subprograme care combină diferite metode de lucru pentru a maximiza impactul asupra societății.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Subprogramul "Consolidarea sectorului ONG" al programului de implicare socială oferă sprijin structural asociațiilor pentru a-și spori impactul, pentru a stimula transformarea digitală a sectorului de voluntariat și pentru a pune la dispoziție instrumente eficiente de guvernare.

În cadrul programului său internațional, KBF sprijină filantropii și donatorii (cetățeni, întreprinderi și organizații) care doresc să acționeze în sprijinul interesului public la nivel internațional, pe oricare continent (continente) și în orice domeniu (domenii) de activitate. În țările din Sudul Global, acestea susțin proiecte locale și actori ai schimbării care contribuie la dezvoltarea țării lor.

Tipul finanțării: granturi

Oportunități de finanțare: Organizațiile și cetățenii care lucrează pentru binele comun în numeroase domenii, cum ar fi sănătatea, lupta împotriva sărăciei, mediul și patrimoniul, în Belgia, precum și la nivel internațional, pot accesa cererile de finanțare pe pagina web dedicată KBF Cerere de oferte. Suportul Fundației este, în general, financiar, dar poate fi, de asemenea, sub formă de instruire, asistență individuală și socializare.

Fundația King Baudouin poate oferi, de asemenea, suport logistic și practic pentru fundraising în Belgia, Europa și / sau la nivel internațional (de exemplu, în SUA, Canada și Asia).

Institutul Lenfest

Institutul Lenfest a fost fondat în 2016 de regretatul antreprenor de televiziune prin cablu H.F. (Gerry) Lenfest. Lenfest a donat Institutului o contribuție inițială de 20 de milioane de dolari, completată ulterior de alți donatori, pentru a investi în inițiative inovatoare de știri, noi tehnologii și noi modele de jurnalism viabil. Lenfest a donat, de asemenea, drepturile sale de proprietar a Philadelphia Inquirer către Institut.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Reportajele de calitate și aprofundate rămân obiectivul fundamental de valoare în organizațiile locale de știri destinate publicului lor. Institutul Lenfest investește în jurnalismul indispensabil, de utilitate publică, pentru comunitățile pe care le deservește. Printre prioritățile-cheie se numără:

 • Jurnalism de mare impact;

 • Știri, tehnologie și inovație;

 • Un public divers, în creștere.

Priorități geografice: Institutul Lenfest este un inovator și un agent de schimbare care dezvoltă soluții scalabile în ecosistemul de știri din Philadelphia, care se aplică la nivel național.Institutul Lenfest a construit modele viabile și replicabile pentru companiile locale de știri din SUA.

Tipul finanțării: Granturi

Oportunități de finanțare: Institutul Lenfest sprijină atât transformarea digitală a vechilor canale de știri, cât și antreprenorii inovatori din acest domeniu. Strategia sa de investiții, inspirată de întreprinderile de risc, este de a practica, promova experimentarea și antreprenoriatul în canalele de știri mari și mici. Înscrieți-vă la buletinul informativ prin e-mail al Institutului pentru a primi actualizări cu privire la concursurile de granturi.

Fundația Limelight

Fundația Limelight a fost fondată în 2021 de John Caspers. Caspers este un antreprenor ce activează online și unul dintre fondatorii platformei de plată Adyen. Organizația este independentă și caritabilă având sediul în Olanda.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Fundația susține un ecosistem informațional puternic și liber în era digitală, ajutând jurnalismul și organizațiile societății civile care sunt independente de interesele private..

Priorități geografice: global

Tipul de finanțare: granturi, granturi instituționale și programatice

Oportunități de finanțare: Fundația oferă diferite tipuri de finanțare și sprijin, în funcție de ceea ce este necesar. Ei caută în mod pro activ oportunități de finanțare care sunt în conformitate cu misiunea lor și nu acceptă propuneri nesolicitate. Fundația Limelight finanțează și sprijină jurnalismul și organizațiile societății civile care se angajează să: ● ofere informații independente și de calitate; ● dezvolte tehnologii de suport; ● creeze un mediu favorabil pentru informații diverse și independente de interes public.

Luminate

Fondată în 2018 de Omidyar Network, Luminate este o organizație filantropică internațională dedicată împuternicirii oamenilor și instituțiilor să lucreze împreună pentru a construi societăți juste și echitabile.

Luminate face acest lucru prin finanțarea și sprijinirea organizațiilor non-profit și a organizațiilor cu scop lucrativ și prin susținerea politicilor și acțiunilor care vor ajuta oamenii să modeleze problemele care le afectează viața și să facă guvernul mai transparent, mai receptiv și mai responsabil.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Luminate prioritizează obținerea influenței în patru domenii conexe care stau la baza societăților puternice: abilitarea civică; date și drepturi digitale; transparență financiară; mass-media independente. Organizația se străduiește să protejeze o presă liberă activă, care dezvăluie adevărul și trage la răspundere autoritățile.

Prin intermediul programului său International Public Interest Media Fund, Luminate face apel la donatorii internaționali și la factorii de decizie politică să recunoască necesitatea creșterii finanțării pentru mass-media de interes public.

Priorități geografice: Partenerii Luminate din întreaga lume variază de la antreprenori inovatori la campanii globale îndrăznețe.

Tipul finanțării: programatică și granturi

Oportunități de finanțare: Luminate nu acceptă cereri nesolicitate. Fundația identifică potențiali parteneri prin propriile cercetări și diligențe, plus rețeaua sa globală extinsă.

Vedeți profilul Omidyar pe site-ul CIMA (ultima actualizare martie 2018)

Fundația MacArthur

Fundația John D. și Catherine T. MacArthur sprijină oamenii creativi, instituțiile eficiente și rețelele influente care construiesc o lume mai echitabilă, mai verde și mai pașnică.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Programul Fundației pentru Jurnalism și Media își propune să consolideze și să sprijine un ecosistem media independent care explorează acțiunile instituțiilor și implicațiile politicilor, contestă normele sociale, lărgește perspective diverse și creează oportunități pentru acțiuni individuale și dezbateri publice cu privire la problemele contemporane actuale.

Priorități geografice: Domeniile de activitate în care Fundația oferă în mod responsabil granturi includ: 1) consolidarea protecției drepturilor omului, creșterea responsabilității guvernului și îmbunătățirea eficienței și calității justiției; și 2) reducerea mortalității materne și îmbunătățirea calității sănătății materne și reproductive în India, Mexic și Nigeria.

Tipul finanțării: programatică și granturi

Oportunități de finanțare: Fundația acordă majoritatea granturilor sale organizațiilor identificate de personalul lor. În fiecare an, ea acordă, de asemenea, subvenții persoanelor fizice prin programul MacArthur Fellows, care nu acceptă aplicații sau nominalizări. Platforma de gestionare a granturilor poate fi găsită mai jos:

Media Democracy Fund

Media Democracy Fund este un proiect al New Venture Fund, o organizație americană caritabilă publică fondată in temeiul art. 501 (c) 3 din SUA. Ciclul anual de granturi al MDF sprijină operațiunile și proiectele generale ale beneficiarilor de granturi și menține capacitatea de a finanța rapid proiecte care abordează oportunități sau amenințări pe măsură ce apar pe tot parcursul anului.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: MDF este una dintre primele filantropii care sprijină organizațiile de politici media și tehnologice care lucrează pentru a promova interesul public și drepturile omului în era digitală.

Priorități geografice: MDF are un domeniu de aplicare global. Colaborează îndeaproape cu partenerii de finanțare pentru a se asigura că finanțarea lor are cel mai mare impact și protejează drepturile fundamentale ale publicului de a-și exprima liber opiniile, de a mobiliza comunitățile marginalizate și de a promova echitatea pentru toți.

Tipul finanțării: granturi instituționale

Oportunități de finanțare: MDF promovează activitatea jurnaliștilor și a mass-media publice. Dar nu finanțează formarea jurnalistică și nu oferă asistență directă sau finanțare instituțiilor jurnalistice. În calitate de finanțator intermediar, finanțează mai degrabă politici care au un impact major asupra mass-media digitale.

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare în martie 2018)

Fondul de Investiții pentru Dezvoltarea Mass-media (MDIF)

MDIF, cu sediul în New York City, este o corporație non-profit înregistrată cu statut de organizație caritabilă publică.

MDIF oferă finanțare prin creditare și ofertă de capital la prețuri accesibile întreprinderilor independente de știri și informații din țările în care accesul la mass-media liberă și independentă este amenințat. Capitalul organizației și asistența tehnică ajută companiile independente să concureze cu mass-media care reprezintă interesele guvernelor și ale celor aflați la putere, permițându-le să construiască afaceri solide în jurul valorilor știrilor bazate pe fapte, opiniei informate și dezbaterii deschise. Ei investesc în companii ce se află la stadiul incipient până la stadiul de creștere și gestionează investițiile prin structura fondului.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: MDIF investește în mass-media independentă din întreaga lume, oferind știrile, informațiile și dezbaterile de care oamenii au nevoie pentru a construi societăți libere și înfloritoare. Organizația cooperează cu întreprinderi variind de la întreprinderi aflate în stadiile incipiente ale dezvoltării lor până la jucători bine-cunoscuți care doresc să-și extindă audiența sau să crească veniturile, precum și companii care nu au acces la capital de investiții.

Serviciile de Consultanță Media ale organizației oferă clienților informațiile de care au nevoie pentru a lua decizii critice cu privire la direcția afacerii lor.

MDIF este, de asemenea, partener cu un consorțiu de alte organizații de dezvoltare media în programul Protecting Independent Media for Effective Development (PRIMED) pentru a sprijini livrarea de mass-media de interes public în Bangladesh, Etiopia și Sierra Leone.

Priorități geografice: De la înființarea sa în 1996, MDIF a investit peste 240 de milioane de dolari în 128 de instituții de știri independente din 44 de țări. MDIF oferă finanțare numai în țările aprobate de Consiliul lor de Administrație. După primirea unei cereri din partea unei agenții de știri dintr-o țară în care nu au lucrat, Consiliul va decide dacă este posibil să activeze în țara respectivă analizând mass-media, mediul juridic și mediul de afaceri de pe loc. Global (Asia 40%, Europa 35%, Latin A 20%, Africa 5%).

Tipul finanțării: împrumuturi și capital pentru dezvoltarea afacerilor

Oportunități de finanțare: Scopul finanțării MDIF este predominant - dezvoltarea afacerii, de la finanțarea lansărilor de noi produse până la capitalul de lucru.

Solicitarea de finanțare este un proces detaliat. Aceasta este un angajament important pentru agenția de știri și MDIF. Ei selectează clienții pe baza a trei criterii largi: îndeplinirea misiunii supuse investiției; potențialul de viabilitate pe termen lung și integritate editorială.

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare în martie 2018)

Fundația Mercator

Fundația Mercator este o fundație privată și independentă. Sprijină și dezvoltă proiecte care îmbunătățesc participarea și coeziunea într-o societate din ce în ce mai diversă de-a lungul timpului.

Fundația Mercator dorește:

Priorități geografice: Activități în Germania, Europa și în întreaga lume; are o afinitate deosebită cu zona Ruhr, casa familiei sale fondatoare și sediul fundației.

Tipul finanțării: granturi programatice și instituționale

Oportunități de finanțare: Fundația Mercator selectează proiecte de finanțare care contribuie la atingerea obiectivelor sociopolitice stabilite în grupurile tematice și domeniile lor de activitate.

Fundația Nieman

Fundația Nieman a fost fondată ca o bursă pentru jurnaliștii selectați care au fost invitați să petreacă un an universitar la Harvard pentru a-și finaliza planurile individualizate de formare și pentru a-și consolida cunoștințele și abilitățile de conducere. Scopul său principal este promovarea și ridicarea standardelor jurnalismului. Din 1938, peste 1.500 de jurnaliști din aproape 100 de țări au primit burse Nieman în cadrul programului.

Priorități geografice: global

Tipul finanțării: burse de studiu

Bursele Fundației Nieman: În fiecare an, Fundația Nieman acordă burse pentru cel mult 24 de jurnaliști care lucrează în presa scrisă, difuzată, digitală și audiovizuală, și au cel puțin cinci ani de experiență media cu normă de lucru întreagă. În plus, bursierii Nieman primesc o bursă de 80.000 de dolari plătită pe o perioadă de nouă luni pentru a acoperi costurile de trai.

Oportunități de finanțare: Bursele Niemann Harvard oferă oportunități de cercetare atât pe termen lung, cât și pe termen scurt persoanelor interesate să lucreze în proiecte speciale care vizează avansarea jurnalismului. De la începutul acestei inițiative în 2012, programul a acordat 69 de burse. Ca răspuns la pandemia de coronavirus și la mișcarea pentru justiție rasială, Fundația Nieman a dedicat bursele din 2021 proiectelor care promovează justiția rasială și jurnalismul de sănătate în SUA.

NewsMatch

NewsMatch este cea mai mare campanie de bază în sprijinul știrilor necomerciale din Statele Unite. Din 2016, campania a contribuit la strângerea a peste 150 de milioane de dolari pentru a crea noi redacții și pentru a sprijini instituțiile media independente care produc știri și informații imparțiale, bazate pe fapte.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Viziunea pe termen lung a organizației este de a oferi știri relevante și fiabile fiecărei comunități din SUA. prin consolidarea stabilității financiare a agențiilor de știri nonprofit care le furnizează. NewsMatch are patru priorități strategice care se intersectează pentru a atinge acest obiectiv:

 1. Creșterea dramatică a numărului de persoane care susțin jurnalismul nonprofit

 2. Creșterea investițiilor locale și regionale de la donatori mari și instituții filantropice

 3. Dezvoltarea și consolidarea capacităților durabile de fundraising în cadrul redacțiilor

 4. Creșterea gradului de conștientizare și a sprijinului public pentru jurnalismul nonprofit

Priorități geografice: numai SUA

Tipul de finanțare: Programatică și instituțională

Oportunități de finanțare: NewsMatch este deschis organizațiilor de știri nonprofit care sunt membre active ale Institutului de știri nonprofit (INN) (Notă: numai organizațiile de știri din SUA.). Termenul limită pentru a solicita calitatea de membru INN pentru a aplica la timp pentru NewsMatch 2021 a fost 7 iulie 2021. Aflați mai multe despre calitatea de membru INN.

Atât participanții activi, potențiali, cât și participanții INN care au așteaptat să participe au trebuit să aplice pentru NewsMatch 2021 înainte de termenul limită de înscriere. Fereastra aplicației NewsMatch s-a deschis în iunie 2021. Abonați-vă la newsletter-ul INNovation al INN pentru a fi informat despre procesul de aplicare la NewsMatch și termenul limită pentru care va fi anunțat.

În 2021, NewsMatch s-a concentrat pe distribuția mijloacelor bănești în rândul redacțiilor cu cheltuieli operaționale mai mici de 1 milion USD în anul calendaristic precedent (1 ianuarie - 31 decembrie 2020).

North Base Media

North Base Media (NBM) este o firmă globală de investiții de risc, care a fost printre primele în investițiile media digitale în ultimul deceniu.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: North Base Media este specializată în mass-media independentă și tehnologii care permit consumatorilor să participe la viața civică, culturală și economică a țărilor lor.

Priorități geografice: Firma de bază sprijină startup-urile digitale axate pe știri, informații de afaceri, sport și jocuri, media de divertisment și alte oportunități digitale pe piețele în creștere din întreaga lume.

Portofoliul lor include Rappler, o companie media digitală cu sediul în Filipine, fondată de laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Ressa, și site-ul independent taiwanez de știri și comentarii The News Lens.

Tipul finanțării: Finanțare instituțională

Fundația Oak

Fundația Oak este o organizație non-guvernamentală dedicată justiției sociale. În activitatea sa, Oak urmărește abordări bazate pe drepturi, egalitate de gen și parteneriat cu organizațiile pe care le finanțează. Fundația sprijină societatea civilă ca pilon al democrației și justiției și cultivă inovația și conducerea vizionară în cadrul acesteia.

Prin acordarea de granturi, Fundația Oak îi sprijină pe alții să facă lumea un loc mai sigur, mai echitabil și mai durabil pentru a trăi. Fundația urmărește să sprijine inovația, liderii vizionari și organizațiile. dedicat justiției sociale.

Priorități geografice: Cu birouri în Europa, India și America de Nord, Fundația acordă granturi organizațiilor din aproximativ 40 de țări din întreaga lume.

Tipul finanțării: granturi programatice și instituționale

Oportunități de finanțare: De la înființarea Fundației Oak în 1983, ea a acordat peste 4650 de granturi organizațiilor non-profit din întreaga lume. Fundația Oak colaborează cu organizații care lucrează pentru a avansa misiunea generală a fundației și obiectivele strategice prin programe. Fiecare program are propriile criterii de finanțare, arie geografică și cerințe. Fundația oferă un proces de aplicare numai pe bază de invitație. Prin urmare, dacă o organizație consideră că există o aliniere puternică cu prioritățile de finanțare ale Fundației Oak, fundația încurajează organizația să trimită o scrisoare pro activă de solicitare. Fundația Oak invită organizațiile să solicite un grant și în cazul dacă găsesc, de asemenea, o potrivire pentru prioritățile lor de finanțare și dacă este disponibil un buget. Din când în când, ei dezvoltă sau se alătură inițiativelor din domeniul lor de interes, publicând propuneri pe site-ul lor web sau adunând dezvoltatori de strategii și practicieni pentru a găsi soluții la probleme critice.

Organizația Internațională a Francofoniei

Francofonia se referă la populația globului care împărtășește o limbă comună: franceza. Se estimează că sunt peste 300 de milioane de vorbitori de franceză pe cinci continente. Francofonia este, de asemenea, o instituție, dedicată din 1970 promovării limbii franceze și cooperării politice, educaționale, economice și culturale între cele 88 de țări membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) [Organizația Internațională a Francofoniei].

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: OIF implementează proiecte multilaterale de cooperare francofonă alături de Assemblée parlementaire de la Francophonie [Adunarea Parlamentară a Francofoniei] și patru agenții operaționale: Agence universitaire de la Francophonie [Asociația Universităților Francofone], TV5MONDE, Association internationale des maires francophones [Asociația Internațională a Primarilor Francofoni] și Université Senghor [Universitatea Senghor] din Alexandria.

Obiectivele misiunii OIF sunt:

 • Promovarea limbii franceze și a diversității culturale și lingvistice;

 • Promovarea păcii, democrației și drepturilor omului;

 • Susținerea educației, formării, învățământului superior și cercetării;

 • Promovarea cooperării economice în vederea susținerii dezvoltării durabile

Priorități geografice: Sprijinirea proiectelor în țările francofone din întreaga lume este principalul obiectiv al acestei organizații.

Tipul finanțării: Finanțarea proiectelor și livrarea de capital sunt unele dintre principalele tipuri de finanțare oferite de organizație. Programele implementate de OIF sunt practic ca incubatoare de proiecte de dezvoltare sprijinite de donatori. Acestea au fost posibile printr-o abordare robustă care implică numeroși parteneri și participarea statelor membre și a guvernelor și au un impact semnificativ pe teren în favoarea populației francofone.

Oportunități de finanțare: Cererile publice pentru proiecte, aplicații sau inițiative sunt anunțate de OIF o dată sau de mai multe ori pe an, în cadrul fondurilor sau programelor finanțate din bugetul organizației.

Fundațiile pentru o Societate Deschisă

Fundațiile pentru o Societate Deschisă (OSF) sunt cel mai mare finanțator privat din lume al grupurilor independente care lucrează în domeniul justiției, guvernării democratice și drepturilor omului.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Fundațiile pentru o Societate Deschisă recunosc că jurnalismul independent servește drept control asupra abuzurilor de putere și corupției și alimentează cât și informează dezbaterile publice și gândirea critică în societăți.

Programul OSF pentru Jurnalism Independent (PIJ) lucrează direct cu jurnaliști, instituții media, asociații media și grupuri pentru libertatea mass-media "pentru a promova mass-media independentă și viabilă și jurnalismul profesionist, de calitate în țările care trec printr-un proces de democratizare și pentru a construi piețe media funcționale.

Priorități geografice: Fundațiile pentru o Societate Deschisă sprijină instituțiile independente de jurnalism de investigație, precum și rețelele internaționale de jurnaliști de investigație din întreaga lume.

Tipul finanțării: programatică și instituțională

Oportunități de finanțare: Marea majoritate a granturilor sunt acordate organizațiilor pe care le abordează direct. Alte oportunități de finanțare sunt disponibile prin intermediul rețelei de fundații naționale și regionale a Open Society.

Fundația de Renaștere Internațională (IRF) este una dintre cele mai mari fundații caritabile ucrainene, care din 1990 dezvoltă o societate deschisă în Ucraina, unde toată lumea are un sentiment de demnitate, cetățenii participă la crearea statului, iar guvernul este transparent și responsabil. Fundația lucrează pentru a construi un stat ucrainean în care drepturile omului sunt protejate în mod sigur, iar schimbările pozitive lucrează în beneficiul cetățenilor. Fundația a fost fondată de filantropul George Soros și face parte din rețeaua internațională de fundații "Open Society".

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare în martie 2018)

Fundația Park

Fundația Park a fost fondată în 1966. Prioritatea sa inițială a fost educația și acordarea de granturi în comunitățile în care Park Communications avea un interes. Când D-l Park a decedat în 1993, el a lăsat moștenire mai mult de 70% din proprietatea sa Fundației.

Fundația este dedicată sprijinirii educației, radiodifuziunii publice, mediului și a altor domenii de interes pentru familia Park. Este deosebit de important ca Fundația să sprijine organizațiile publice de radiodifuziune. De asemenea, recent, Fundația s-a concentrat asupra problemelor legate de apa potabilă și energie.

Tipul finanțării: granturi și premii

Oportunități de finanțare: Aici puteți vedea lista tuturor granturilor acordate în trimestrul 2 al anului 2021.

Porticus

Fundația Porticus este o organizație internațională care gestionează și dezvoltă programele filantropice ale organizațiilor de caritate fondate de antreprenorii familiei Brenninkmeyer. Prin munca lor în educație, societate, religie și climă, ei permit agenților schimbării să creeze societăți și sisteme care funcționează pentru toți.

Priorități geografice: global; Porticus colaborează cu parteneri din întreaga lume pentru a sprijini demnitatea umană, justiția socială și stabilitatea.

Tipul de finanțare: granturi, granturi instituționale, programatice, premii și burse.

Reset

Reset este o organizație non-profit, filantropică, care oferă atât granturi, cât și contracte și lucrează programatic alături de parteneri cu obiective comune de politică, tehnologie și promovare. Prin intermediul cererilor de oferte deschise, Reset sprijină persoanele, organizațiile și comunitățile care lucrează în întreaga lume pentru a aborda daunele provocate de capitalismul de supraveghere asupra drepturilor omului, democrației și societăților deschise.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Reset își propune să schimbe modul în care Internetul dă prioritate diseminării știrilor și informațiilor, astfel încât modelul de afaceri al celor mai mari companii tehnologice să servească mai degrabă binelui public decât intereselor pur corporative. Organizația consideră că este necesar să se restabilească legătura importantă dintre mass-media și democrație pentru a menține o structură de stat mai informată și mai puțin divizată. Ei încearcă să neutralizeze amenințările la adresa democrației din partea monopolurilor mass-media digitale și să restabilească puterea tehnologiei informației ca forță pentru o autoguvernare eficientă.

Tipul de finanțare: fonduri și burse

Oportunități de finanțare: Prin fundațiile și bursele sale, Reset ajută ideile noi să apară și să prospere, oferind finanțare proiectelor care lucrează în cadrul activității lor principale. Se pune speranța că intervențiile orientate spre tehnologii dezvoltate prin cererile de apeluri de proiecte vor contribui la schimbarea modului în care informațiile sunt diseminate pe Internet și vor permite Internetului să servească din nou binele public decât interesul corporativ.

Puteți afla mai multe despre cererile de oferte deschise în acest articol din 2020 publicat de GFMD intitulat "Cereri de oferte deschise: noi standarde în acordarea granturilor".

Centrul Pulitzer

Centrul Pulitzer pentru Raportarea Crizelor este o organizație media americană fondată în 2006 care sprijină reportajele independente a problemelor globale pe care alte instituții media nu doresc sau nu pot să le facă singure. Scopul centrului este de a ridica standardele pentru acoperirea crizelor sistemice internaționale și de a face acest lucru într-un mod care să implice atât publicul larg, cât și factorii de decizie guvernamentali

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Centrul Pulitzer atrage atenția asupra problemelor globale care sunt puțin acoperite prin sprijinirea directă a jurnalismului de calitate pe toate platformele media și printr-un program unic de educație și informare.

Priorități geografice: global

Tipul finanțării: granturi și burse

Oportunități de finanțare: Centrul Pulitzer oferă granturi pentru a acoperi costurile ridicate de raportare a proiectelor. Granturile sunt accesibile tuturor jurnaliștilor: scriitorilor, fotografilor, producătorilor radio și cineaștilor; jurnaliștilor cu normă întreagă de muncă, precum și profesioniștilor independenți. Valoarea grantului pentru jurnaliști depinde de proiect și variază între 3.000 și 20.000 de dolari. Centrul reunește, de asemenea, jurnaliști la școli, colegii și universități din Statele Unite pentru a implica studenții într-o înțelegere profundă a problemelor globale. În 2015, centrul a lansat un constructor de lecții online care permite instructorilor să folosească jurnalismul Centrului Pulitzer în lecții originale.

Fundați Rudolf Augstein

Fundația Rudolf Augstein este o fundație non-profit și independentă în temeiul dreptului civil.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Organizația onorează memoria unuia dintre cei mai importanți jurnaliști germani ai secolului 20 - liderul său spiritual Rudolf Augstein, după care este numită fundația. Datorită activității fundației, problemele pe care Augstein le-a abordat, pot fi abordate și în viitor. Fundația încurajează jurnalismul critic și independent, îmbunătățește oportunitățile de start-up și dezvoltare pentru copiii și tinerii defavorizați și creează condiții pentru experimentare.

Priorități geografice: Inițiativa filantropică Civitates acordă aproape 2,5 milioane de euro unui număr de 11 organizații independente de jurnalism de interes public din 8 țări europene.

Tipul finanțării: Programatic

Oportunități de finanțare: Fundația nu recurge la organizarea de cereri de oferte. Oportunitățile de finanțare sunt publicate pe inițiativa caritabilă Civitates.

Fundația Sidney Hillman

Fundația Sidney Hillman este o fundație caritabilă americană care acordă premii jurnaliștilor care cercetează probleme legate de echitate socială și politica publică progresistă. Fundația Sidney Hillman a încercat să evidențieze probleme importante ale timpului nostru, de la necesitatea păcii durabile până la nevoia de locuințe mai bune, asistență medicală și siguranța locului de muncă pentru toți oamenii, promovarea libertăților civile și combaterea discriminării pe bază de rasă, naționalitate sau religie.

Priorități geografice: Statele Unite și Canada

Tipul finanțării: premii

Oportunități de finanțare: Fundația Sidney Hillman oferă mai multe premii, vedeți aici pentru mai multe informații.

Fundația Schöpflin

Fundația Shopflin se angajează să ajute tinerii și generațiile viitoare să-și creeze o viață independentă. Fundația utilizează capitalul antreprenoriatului social pentru a permite tinerilor să experimenteze și să disemineze aceste idei societății civile.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Fundația Shopflin recunoaște că diversitatea mass-media este amenințată. Fundația consideră că aceasta este o completare necesară a jurnalismului de stat și comercial, deoarece o presă liberă este o condiție necesară pentru o societate deschisă. Prin diversele sale activități filantropice, Fundația Shopflin susține și promovează un sentiment de atitudine critică la copii, tineri și adulți. În egală măsură, sprijină și promovează democrația durabilă și dezvoltarea ulterioară a acesteia.

Priorități geografice: Pe lângă sprijinirea proiectelor și inițiativelor jurnalistice reale, aceștia doresc, de asemenea, să sprijine toate acele activități de afaceri care sunt de o importanță vitală pentru dezvoltarea în continuare a jurnalismului non-profit în Lörrach, în sudul Germaniei și în întreaga Europă.

Tipul finanțării: Programatică și Granturi

Oportunități de finanțare: Granturile sunt acordate prin intermediul diferitelor programe de finanțare ale Fundației, care pot fi găsite mai jos:

Fundația Skoll

Fundația Skoll oferă granturi antreprenorilor sociali care sunt agenți ai schimbării și care folosesc abordări inovatoare pentru a rezolva probleme sociale complexe. Activitatea Fondului este organizată în jurul a șase domenii prioritare: durabilitatea mediului, educația, oportunitățile economice, sănătatea, pacea și drepturile omului și piețele stabile.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Cea mai mare parte a sprijinului Skoll se îndreaptă către antreprenori și, prin urmare, nu se concentrează pe mass-media de știri ca sector sau pe construirea instituțiilor. Cu toate acestea, fundația oferă un anumit sprijin jurnaliștilor cu scopul expres de a îmbunătăți înțelegerea publicului despre antreprenoriat.

Priorități geografice: Fundația Skoll este o organizație globală fără accent regional. În ultimii 12 ani, fundația a investit aproximativ 800 de milioane de dolari în întreaga lume, inclusiv Premiul Skoll pentru 144 de antreprenori sociali și 116 organizații de pe cinci continente.

Tipul finanțării: granturi, premii și burse

Oportunități de finanțare: În 2020, Fundația Skoll și Fondul Skoll au oferit granturi în valoare totală de 173 de milioane de dolari și au plătit granturi în valoare de 170 de milioane de dolari. Oportunitățile de finanțare sunt publicate pe site-ul organizației. Informații despre cum și când să aplicați pot fi găsite mai jos:

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare în februarie 2022)

Fundația Varenne

Fundația Varenne, recunoscută ca organizație publică din 1988, lucrează pentru a sprijini și promova profesiile de presă și comunicare în rândul jurnaliștilor, școlilor și cercetătorilor, pe urmele lui Alexandre Varenna, avocat, jurnalist și politician proeminent al secolului 20.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Fundația Varenne încurajează și promovează profesia de jurnalist în toate mediile prin Premiile Naționale Varenna, care sunt acordate anual jurnaliștilor profesioniști din presa scrisă, radio și televiziune, precum și fotografilor de presă de un juriu format din nume proeminente din această profesie.

Priorități geografice: Franța (accesibilă jurnaliștilor străini în anumite cazuri specifice)

Tipul finanțării: premii

Oportunități de finanțare: Premiile sunt acordate de un juriu format din profesioniști. Puteți afla mai multe despre premii și cum puteți participa aici.

Vital Voices Global Partnerships

Vital Voices Global Partnership este o organizație internațională, non-profit, non-guvernamentală cu sediul în SUA, care lucrează cu femei lideri în domeniile abilitării economice, participării politice a femeilor și drepturilor omului.

Misiunea lor este de a crea o lume mai echitabilă și mai durabilă, investind în femei lideri care își asumă cele mai mari provocări din lume. Ei au investit direct în peste 20.000 de factori de schimbare din 184 de țări și teritorii în ultimii 25 de ani. Servind ca un "catalizator de risc", Vital Voices identifică liderii "cu o viziune îndrăzneață pentru schimbare și parteneri cu ei pentru a face această viziune o realitate".

Vital Voices găzduiește, de asemenea, un premiu anual Global Leadership Awards, care este acordat femeilor lider ce lucrează în domeniile drepturilor omului, abilitării economice și reformei politice.

Priorități legate de dezvoltarea mass-media și jurnalism: Vital Voices nu are un program de jurnalism sau dezvoltare media, dar oferă sprijin prin bursele sale femeilor care lucrează în mass-media. Programele lor se concentrează pe împuternicirea femeilor lider, antreprenoriatul social și oferirea de sprijin în situații de criză femeilor care susțin libertatea de exprimare. Programele de asemenea oferă conexiuni, rețele de colegi, sprijin financiar, formare de competențe și vizibilitate sporită pentru munca lor, care variază de la violența bazată pe gen și problemele schimbării climatice la inegalitatea economică și privarea de drepturi politice și multe altele.

Priorități geografice: Vital Voices activează în Africa, Asia, Eurasia, America Latină și Caraibe, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, concentrându-se pe sectoarele de afaceri, politice și ale societății civile.

Tipul de finanțare: burse și mentorat, granturi de urgență

Oportunități de finanțare: Vital Voices Global Investment Portfolio conectează femeile lider din rețeaua globală de conducere Vital Voices cu resurse financiare, astfel încât acestea să-și poată aduce viziunea lor asupra schimbării modului de viață și să extindă soluțiile pe care le creează. Prin portofoliul său de investiții, organizația oferă granturi, construiește capacități și supraveghează granturile pentru a sprijini liderii în livrarea de rezultate

Puteți vedea mai multe despre fondurile Vital Voices Crisis Response, inclusiv Fondul lor de Asistență Urgentă pentru Libertatea de Exprimare aici.

Fundația Walkley

Fundația Walkley a fost fondată de Sir William Gaston Walkley, iar primele premii au fost înmânate în 1956. Obiectivele fundației sunt de a recunoaște jurnaliștii australieni remarcabili și de a dezvolta jurnalismul profesional ca meserie.

Programele de școlarizare, burse profesionale și de leadership ale Fundației, combinate cu programe de premii, cum ar fi Walkley's Young Australian Journalist of the Year, au sprijinit jurnaliștii ce se află la începutul și mijlocul carierei lor, au redus barierele de intrare pentru un grup divers de jurnaliști și au contribuit la asigurarea faptului că viitorul industriei este în mâini bune.

Tip de finanțare: granturi, burse de studiu și burse

Oportunități de finanțare: Granturile sunt finanțate de Fundația Walkley. Puteți afla mai multe despre fundație, domeniile prioritare și cum să donați aici.

Sean Dorney Grant pentru Jurnalismul din Pacific: Grantul oferă până la 10.000 de dolari pentru a ajuta un jurnalist australian să creeze o operă jurnalistică semnificativă în orice instituție media care exprimă opinii în contextul evenimentelor de pe Insulele Pacificului și al problemelor sau evenimentelor puțin raportate dar importante pentru Australia și regiune. Găsiți mai multe informații și aplicați aici.

Granturi Walkley pentru Jurnalism Independent în Australia Regională: în 2020, șapte jurnaliști independenți au primit granturi în valoare totală de 89.000 de dolari. Pentru mai multe informații, faceți click aici.

Granturi Independente ale Institutului Judith Neilson pentru Jurnalism Asiatic: Scopul acestui grant este de a încuraja profesioniștii din mass-media australiană și canalele de știri să ofere o acoperire mai cuprinzătoare și de înaltă calitate a evenimentelor din Asia. În 2020, trei jurnaliști independenți au primit granturi în valoare totală de 25.000 de dolari. Pentru mai multe informații, faceți click aici.

OPORTUNITĂȚI NOI

Lista cu opțiunea de căutare a oportunităților curente de finanțare poate fi găsită pe site-ul GFMD.

Dacă lipsește o organizație sau o oportunitate, contactați-ne!

Last updated