Aplicații și oferte

Aceasta este o sub-secțiune a lexiconului de fundraising elaborat ca parte componentă a Ghidului de Fundraising GFMD MediaDev.

Aici găsiți lexiconul de fundraising (A-Z)

Expression of Interest / Exprimare de interes

Tenderele pentru contractele de servicii încep adesea cu un anunț de achiziție care invită solicitanții eligibili să depună o cerere de exprimare de interes.

Potențialii candidați sunt rugați să furnizeze informații de bază despre organizația lor, precum și să furnizeze detalii despre experiența anterioară și capacitatea tehnică și/sau financiară.

În plus, solicitanților li se poate cere să îndeplinească un set de criterii care să demonstreze că au experiență în realizarea unui program similar și cu un buget echivalentă, eventual și într-un mediu comparabil.

În ceea ce privește contractele de servicii ale UE, organizațiile implementatoare sunt încurajate să depună o cerere ca parte a unui consorțiu și, în aceste cazuri, istoricul colectiv al consorțiului poate fi luat în considerare.

Concept note / Concept de proiect

Aceasta este un document de 4-5 pagini, care prezintă ideile și abordarea fundamentală pentru un proiect, precum și descrie orice parteneriate formale care fac parte integrantă din designul proiectului.

Notele de proiect sunt de obicei solicitate la prima etapă a procesului de aplicare pentru grant, oferind donatorilor posibilitatea de face o listă scurtă de propuneri de proiect, care, în opinia lor, reflectă cel mai bine obiectivele și prioritățile programului.

Solicitanții preselectați sunt apoi invitați să depună o propunere de proiect completă care trebuie să păstreze elementele de bază ale conceptului de proiect, inclusiv parteneriatele implicate și bugetul solicitat.

Full application / Aplicație completă

O cerere completă permite potențialilor beneficiari ai granturilor să descrie esența ideii lor prin prezentarea aspectelor-cheie ale propunerii în cadrul rubricilor secțiunilor generice.

De regulă, aceste rubrici conțin justificarea intervenției; o descriere detaliată a activităților propuse; descrierea grupurilor țintă și a nevoilor acestora; abordarea și metodologia; riscuri și ipoteze; precum și aspecte-cheie, cum ar fi sustenabilitatea și efectele multiplicatorului.

Majoritatea donatorilor oferă un model pentru aplicații complete, care include un tabel pentru buget și un cadru logic (logical framework). Aplicațiile sunt, în general, evaluate în conformitate cu o matrice de evaluare care este prezentată în Termenii de referință.

Technical Offer / Oferta tehnica

O ofertă tehnică este un termen utilizat pentru a descrie o propunere narativă în cadrul unui tender. Aceasta include adesea un set de CV-uri ale experților-cheie ale căror calificări profesionale sunt evaluate ca parte a cererii.

Ofertele tehnice vin ca răspuns la Termenii de referință elaborați de organizația contractantă și, de regulă, ar trebui să demonstreze că ofertantul înțelege pe deplin sarcinile prescrise și are o metodologie eficientă pentru realizarea acestora.

Ofertele tehnice trebuie să reflecte, de asemenea, o cunoaștere aprofundată a riscurilor, provocărilor și oportunităților inerente mediului de operare.

Financial Offer / Oferta financiară

Ofertele tehnice sunt însoțite de o Ofertă Financiară care este deschisă și evaluată numai după ce Ofertele tehnice au fost examinate și evaluate.

De regulă, ofertanții încearcă să ofere un buget competitiv care va fi mai mic decât bugetul maxim disponibil.

Cu toate acestea, într-o matrice de evaluare, se acordă, de obicei, importanță unei propuneri tehnice, ceea ce înseamnă că este posibil ca participanții cu o propunere foarte puternică să nu simtă nevoia de a prezenta o propunere eficientă din punctul de vedere financiar.

Last updated