Contracte și acorduri

Aceasta este o sub-secțiune a lexiconului de fundraising elaborat ca parte componentă a Ghidului de Fundraising GFMD MediaDev.

Aici găsiți lexiconul de fundraising (A-Z)

Service contract / Contract de servicii

UE, în special, face o distincție clară între "contractele de servicii" bazate pe Termenii de referință și "contractele de grant", care oferă solicitanților o mai mare libertate de a prezenta diverse idei în cadrul unor rubrici tematice largi.

În contractele de servicii, relația dintre autoritatea contractantă și organizația implementatoare este diferită. Implementarea este monitorizată mai îndeaproape, iar aprobarea este necesară pentru majoritatea tipurilor de activități și costurile aferente.

Indicatorii-cheie de performanță sunt stabiliți de donator și monitorizați de managerul de proiect al donatorului.

O parte semnificativă a bugetului pentru contractele de servicii ale UE (de obicei, partea leului) se bazează pe un număr convenit de zile lucrătoare, fiecare dintre acestea prevăzând o rată fixă de remunerare (aceasta înseamnă că rata acoperă costurile reale ale persoanei în cauză, precum și costurile de gestiune). Restul bugetului se bazează pe costurile reale (cheltuieli ocazionale) care sunt calculate separat.

Grant contract / Contract de grant

Granturile au, în general, o structură bugetară diferită de cea a contractelor de servicii și se bazează pe ideile prezentate de aplicanți în conformitate cu instrucțiunile publicate.

De regulă, acestea sunt alocate prin cereri oficiale de propuneri de proiecte, dar unii donatori acordă granturi ad-hoc și gestionează programe care acceptă cereri pe tot parcursul anului.

Contractele de grant sunt gestionate de către beneficiarul grantului, care este obligat să raporteze donatorului în conformitate cu un calendar structurat și poate lua decizii privind implementarea și cheltuielile fără a contacta donatorul, cu condiția respectării parametrilor conveniți.

Supplies contract / Contract de furnizare

Implementatorii de programe mass-media rareori solicită contracte de furnizare care se referă la furnizarea de echipamente sau la dezvoltarea infrastructurii pentru beneficiarii din țări terțe.

Contractele de furnizare pot face parte dintr-un contract de servicii mai amplu.

Framework contract / Contract-cadru

Din ce în ce mai mult, donatorii importanți au direcționat finanțarea prin contracte-cadru care sunt, în esență, liste de furnizori preferați.

Organizațiile de implementare pot solicita contracte-cadru individual sau ca parte a unui consorțiu (în UE, ultima e mai frecventă).

Odată ce lista contractanților a fost stabilită, oportunitățile ad-hoc sunt transferate printr-un contract-cadru, iar organizațiile preselectate sau un consorțiu pot decide dacă ar trebui să participe la concurs.

Aceste oportunități nu sunt accesibile organizațiilor din afara cadrului. Procedurile de aplicare sunt de obicei simplificate, iar termenele limită sunt adesea foarte restrânse.

Last updated