+ Finanțare în situații de criză/urgență

În această secțiune a Ghidului de fundraising MediaDev GFMD, veți găsi instrumente și resurse despre finanțarea de criză.

Pentru informații privind finanțarea și resursele pentru Ucraina în situații de criză și de urgență, consultați Resurse pentru Ucraina. Pentru o traducere ucraineană a acestui ghid, consultați secțiunea "Ghid de finanțare MediaDev în limba ucraineană".

FINANȚARE DE URGENȚĂ

Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders este o organizație care oferă granturi pentru protecția apărătorilor drepturilor omului, a organizațiilor societății civile și a jurnaliștilor. Aceste granturi includ, de asemenea, asistență financiară pentru relocare, echipamente, transport și diverse alte aspecte.

Committee to Protect Journalists (Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor)

Programul de Asistență pentru Jurnaliști al Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) oferă granturi de urgență prin Fondul Gene Roberts pentru ajutor de urgență jurnaliștilor din întreaga lume care sunt în dificultate.

Fondul a fost redenumit în onoarea lui Gene Roberts, jurnalistul veteran american și fostul președinte al consiliului CPJ, care a avut un rol esențial în crearea programului de Asistență pentru Jurnaliști.

Programul strânge, de asemenea, fonduri pentru jurnaliști din surse externe și colaborează cu alte organizații pentru libertatea de exprimare.

Suportul DocuDays UA pentru cineaștii ucraineni

Echipa ONG-ului Docudays și a festivalului Docudays UA a inițiat un fond pentru a sprijini cineaștii ucraineni care documentează evenimentele războiului din Ucraina ce se petrec chiar acum: înregistrarea crimelor de război, filmarea imaginilor pentru mass-media internațională și pentru filmele lor viitoare, care vor oferi ulterior lumii o perspectivă mai aprofundată asupra situației actuale din Ucraina.

Fondul îi ajută pe cineaști, oferindu-le cele mai necesare echipamente de filmare (de exemplu, baterii, hard disk-uri, carduri de memorie, încărcătoare, adaptoare, microfoane, înlocuirea obiectivelor deteriorate etc.) și acoperind cheltuielile pentru combustibil, medicamente și truse medicale de prim ajutor, precum și nevoile de bază în situații de urgență (plăți unice de până la 4.000 UAH (Hrivne Ucrainene).

Ajutorul este oferit în primul rând cineaștilor ucraineni care filmează activ în prezent, participând la organizarea procesului de filmare sau la dezvoltarea materialelor filmate.

Cererile sunt procesate pe baza principiului primul venit, primul servit. Asistența este oferită în funcție de disponibilitatea fondurilor.

Pentru întrebări suplimentare, trimiteți un e-mail la DocuDays UA industry@docudays.ua.

Pentru a solicita finanțare, completați acest formular.

Centrul European pentru Libertatea Presei și a Mass-Media (ECPMF)

În prezent, ECPMF nu oferă granturi, ci prevede relocarea temporară a jurnaliștilor/lucrătorilor din mass-media aflați în situații de risc la Leipzig (Germania) (pentru o perioadă de până la 6 luni). Consilierea individuală și asistența financiară în exil pentru jurnaliștii care sosesc în Germania sunt garantate în cadrul programului "Jurnaliști în Rezidență", care include: suport pentru viză; refugiu; asigurare de sănătate; suport psihosocial; bursă. Pentru mai multe informații, contactați support@ecpmf.eu

European Endowment for Democracy (EED)

European Endowment for Democracy (EED) este o organizație independentă de granturi care sprijină persoanele ce luptă pentru democrație în vecinătatea europeană – Parteneriatul Estic, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Balcanii de Vest și dincolo de acestea. În situații excepționale și justificate în mod clar, EED poate prelucra urgent un număr limitat de cereri. Puteți solicita asistență pe site-ul web al EED. Pentru a depune o cerere de asistență urgentă, trebuie să bifați caseta din partea de jos a formularului și să oferiți o scurtă explicație a motivului pentru care cererea dumneavoastră este urgentă, precum și să indicați consecințele potențiale în cazul în care este imposibil să obțineți finanțare urgentă. Puteți solicita asistență prin intermediul formularului securizat de cerere de pe site-ul web al EED:

Cu toate acestea, solicitanții a căror securitate este expusă riscului și care nu doresc să trimită informații prin intermediul formularului de cerere online își pot depune cererea direct, utilizând e-mailurile criptate integral de mai jos: Proton email: secretariat@signalmail.org și adresa de email Tutanota: secretariat@tutanota.de

Freedom House

Freedom House oferă asistență jurnaliștilor și personalului mass-media, precum și organizațiilor societății civile care activează în domeniul mass-media/libertății presei aflate în pericol.

Prin diverse programe, acesta oferă granturi urgente de susținere, reziliență și instruire preventivă în domeniul securității pentru a se asigura că organizațiile societății civile pot continua să lucreze chiar și în medii ostile și imprevizibile.

Freedom House gestionează câteva fonduri care oferă asistență de urgență organizațiilor și persoanelor din întreaga lume care sunt amenințate din cauza activității lor în domeniul drepturilor omului. Pentru mai multe informații, vizitați pagina Lifeline Embattled CSO Assistance Fund. Din acest fond, Freedom House oferă finanțare pentru următoarele solicitări:

 • Îmbunătățirea securității fizice a casei sau a biroului

 • Relocarea temporară, inclusiv pentru persoanele aflate în întreținere și amenințate

 • Cheltuieli medicale, inclusiv suport psihosocial

 • Reprezentare juridică și asistență în litigii

 • Asistența umanitară și suport pentru persoanele dependente

 • Înlocuirea echipamentului dacă este confiscat sau deteriorat

Free Press Unlimited

Reporters Respond

Free Press Unlimited gestionează Fondul internațional Reporters Respond. Acest fond internațional de sprijin de urgență oferă asistență directă jurnaliștilor și agențiilor de știri, permițându-le să își reia activitatea cât mai repede posibil într-o situație de criză.

Asistența pe termen scurt este livrată indiferent de tipul de mass-media și de domeniul acoperit de jurnalist sau agenție și acoperă, printre altele, următoarele cheltuieli:

 • Asistența medicală: pentru leziunile primite în timpul activității jurnalistice;

 • Cheltuieli de subzistență: asistență pe termen scurt pentru jurnaliștii aflați în incapacitate de muncă sau cheltuieli legate de necesitatea de a evada dintr-o situație periculoasă sau riscantă;

 • Asistență juridică: reprezentarea juridică a jurnaliștilor care se confruntă cu hărțuiri, procese inechitabile sau orice altă formă de intimidare juridică legată de activitatea lor; rambursarea cheltuielilor de judecată; acordarea de asistență lucrătorilor din mass-media care au fost deținuți sau închiși ilegal (și familiilor acestora);

 • Suport psihosocial: consiliere, referire și finanțare pentru asistență psihosocială;

 • Condiții de muncă: înlocuirea echipamentelor confiscate sau a echipamentelor distruse ca urmare a urgențelor profesionale;

 • Suport familial: suport temporar pentru membrii de familie ai jurnaliștilor care nu pot lucra, care sunt în detenție sau care sunt decedați;

 • Măsuri de siguranță (preventive): sfaturi de securitate, instrumente digitale, cum ar fi VPN-uri pentru protecție digitală, materiale de protecție, cum ar fi măștile de față, și echipamente de siguranță, cum ar fi vestele antiglonț.

Frontline Defenders

În 2001, Frontline Defenders a lansat programul "Granturi de protecție" pentru a oferi sprijin financiar rapid și practic apărătorilor drepturilor omului aflați în situații de risc.

Valoarea asistenței depinde de circumstanțele specifice ale solicitantului, dar poate include costurile tratamentului și reabilitării, cheltuielile de trai sau relocarea.

Granturile de protecție pot fi acordate pentru a finanța măsuri menite să îmbunătățească siguranța și protecția apărătorilor drepturilor omului și a organizațiilor acestora, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • îmbunătățirea securității fizice a unei organizații sau a unui jurnalist individual, a securității digitale și a securității comunicațiilor

 • rambursarea cheltuielilor de judecată pentru apărătorii drepturilor omului care sunt supuși hărțuirii judiciare

 • plata cheltuielilor medicale pentru apărătorii drepturilor omului care au fost atacați sau suferă de o anumită boală ca urmare a activității lor în domeniul drepturilor omului

 • acordarea de asistență familiilor apărătorilor drepturilor omului aflați în detenție sau membrilor de familie care se află în pericol din cauza activității apărătorilor drepturilor omului

Granturile sunt în sumă de până la maximum 7500 EUR. Organizația pune la dispoziție un formular online criptat de cerere de grant de securitate.

Federația Internațională a Jurnaliștilor (IFJ)

Federația Internațională a Jurnaliștilor este cea mai mare organizație de jurnaliști din lume, reprezentând 600.000 de profesioniști media din 187 de sindicate și asociații din peste 140 de țări. Federația organizează acțiuni colective pentru a sprijini jurnaliștii, promovează acțiuni internaționale pentru apărarea libertății presei și a justiției sociale, luptă pentru egalitatea de gen în toate structurile, politicile și programele sale și se opune discriminării.

IFJ Safety

Fondul IJF's Safety este singura speranță pentru jurnaliștii care s-au confruntat cu violențe, hărțuiri și amenințări sau au nevoie de tratament medical. Fondul de siguranță oferă asistență financiară într-o serie de situații de urgență, cum ar fi amenințările, violența și amenințarea cu violența, urmărirea penală, stabilirea în exil și boală.

International Media Support

Defending Journalism (DJ) Safety Fund

Defending Journalism (DJ) Safety Fund este un fond pentru relocare de urgență, sprijin familial, asistență juridică și medicală. Fondul îi ajută pe jurnaliștii care au fost persecutați ca rezultat direct al activităților lor jurnalistice.

Fondul este utilizat în cazurile în care:

 • Un jurnalist a fost ucis sau și-a pierdut capacitatea de a-și întreține familia;

 • Un jurnalist are nevoie de protecție imediată din cauza unei amenințări directe (relocare, ședere sigură, evacuare dintr-o țară sau regiune);

 • Este necesară asistență juridică sau medicală urgentă.

Asistența este acordată numai pentru o perioadă scurtă de timp, nu mai mult de șase luni, pentru a compensa nevoile urgente ale jurnalistului sau ale rudelor sale apropiate. Fondul nu ajută jurnalistul, dacă el este rănit într-un dezastru natural.

IMS a creat o adresă de e-mail dedicată pentru depunerea cererilor: ukraine2022@mediasupport.org

Mai multe informații pot fi găsite aici.

Fundația Internațională Media pentru Femei (IWMF)

Fundația Internațională Media pentru Femei este o organizație dedicată consolidării rolului femeilor jurnaliste. Organizația desfășoară cursuri de siguranță, oferă posibilitatea de a crea propriile materiale și sprijină jurnalistele și fotografele în situații de urgență din întreaga lume.

Fondul de urgență IWMF

Fondul de urgență IWMF a fost înființat în 2013 pentru a oferi asistență și sprijin jurnalistelor pe timpuri de criză.

Fondul oferă jurnalistelor:

 • Granturi mici pentru asistență psihologică și medicală în incidente direct legate de amenințări și crize cauzate de activitatea unui jurnalist;

 • Asistență timp de trei luni pentru relocarea temporară în caz de criză sau amenințare;

 • Asistență juridică pentru combaterea amenințărilor cu închisoarea sau cenzura;

 • Asistență nefinanciară sub formă de informații privind accesul suplimentar la resurse..

Pentru a fi eligibili pentru fondul de urgență, candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să fie reporter angajat sau independent de sex feminin, care lucrează în orice media, a cărei profesie principală este jurnalismul;

 • Să lucreze cu normă întreagă de muncă ca jurnalist timp de șase luni în momentul solicitării ajutorului;

 • Să ceară ajutor într-o situație de criză care este direct legată de activitatea unui jurnalist.

Fondul de Ajutor Psihoterapeutic Jurnaliștilor de Culoare

Fondul de Ajutor Psihoterapeutic Jurnaliștilor de Culoare (BJTRF) a fost fondat de Sonia Weiser în mai 2020. Fondul este conceput pentru a oferi asistență financiară jurnaliștilor de culoare care se confruntă cu dificultăți financiare și nu sunt în stare să plătească pentru profesioniștii psihoterapeuți de care au nevoie în această perioadă. În ciuda faptului că diverse instituții media oferă sarcini editoriale jurnaliștilor de culoare (atât angajaților independenți, cât și angajaților cu normă întreagă de muncă) pentru a raporta despre nedreptatea rasială și pentru a participa la proteste cu riscul vieții lor, aceste instituții media rareori oferă mijloacele pentru acești jurnaliști de a depăși consecințele evenimentelor traumatice cu care se confruntă atât la locul de muncă, cât și în viața lor de zi cu zi. Fondul de Ajutor Psihoterapeutic Jurnaliștilor de Culoare va lua în considerare suportul jurnaliștilor de culoare din întreaga lume dacă:

 • sunt angajați cu normă întreagă de muncă, cu fracțiune de normă, independenți sau stagiari;

 • au fost concediați/concediați din cauza COVID-19 sau care și-au dat demisia din cauza unor practici discriminatoare la locul de muncă;

 • sunt foști jurnaliști care suferă de traume emoționale sau fizice pe termen lung primite în timpul lucrului.

Fondul de Asistență pentru ONG-uri „Lifeline Embattled”

Fondul de Asistență CSO „Lifeline Embattled” este un consorțiu format din 7 ONG-uri internaționale care oferă granturi de asistență de urgență organizațiilor societății civile, inclusiv organizațiilor jurnaliștilor, care se confruntă cu amenințări din cauza activității lor în domeniul drepturilor omului și granturi de susținere și reziliență pentru reacție rapidă la amenințările mai largi la adresa spațiului civic și a libertății de asociere și întrunire. Fondul este administrat prin intermediul celor două organizații pentru drepturile omului, Freedom House și Front Line Defenders.

Cu sprijinul a 17 guverne și fundații, granturile pe termen scurt ale fondului acoperă cheltuielile de securitate, cheltuielile medicale, reprezentarea juridică, vizitele la închisoare, suportul pentru procesele judiciare, relocarea temporară, înlocuirea echipamentelor și alte nevoi urgente.

Atât Freedom House, cât și Front Line Defenders oferă asistență de urgență organizațiilor societății civile (CSO) și personalului acestora prin intermediul Fondului de Asistență CSO Lifeline Embattled. Fiecare organizație are propriile criterii și poate fi contactată pentru mai multe informații. Vă rugăm să rețineți că Fondul de Asistență CSO ‘’Lifeline Embattled’’nu oferă asistență pentru solicitări duplicate.

Pentru asistență, vă rugăm să contactați eurasia@csolifeline.org.

Consorțiu care oferă ajutor financiar pentru mass-media independente din Ucraina

The Fix, o publicație și consultanță din industria media cu sediul în Marea Britanie, cu rădăcini ucrainene, colaborează cu Are We Europe, Jnomics și Media Development Foundation, precum și cu mai mulți parteneri media din întreaga Europă. Grupul lucrează cu o listă tot mai mare de mass-media ucrainene, inclusiv Ukrainska Pravda, Zaborona, Detector Media și altele.

Dacă reprezentați mass-media independentă care acoperă tema războiului, doriți să faceți parte din campanie și să primiți ajutor financiar sau de orice altă natură, vă rugăm să trimiteți o scurtă descriere a mass-media dvs. și lista nevoilor urgente la e-mailul partnerships@thefix.media (rețineți că suportul imediat pe teren este extrem de dificil de oferit).

Dacă sunteți un freelancer care operează în Ucraina, vă rugăm să nu ezitați să trimiteți și un e-mail. Deși consorțiul nu poate oferi nicio garanție, el caută să ofere suport colegilor independenți. Acest lucru este mai dificil din cauza diverselor probleme administrative și de guvernanță, dar se lucrează pentru a le depăși.

Media Freedom Rapid Response

The Media Freedom Rapid Response (MFRR) urmărește, monitorizează și reacționează la încălcările libertății presei și a mass-media în statele membre ale UE și în țările candidate.

MFRR este organizat de o Alianță condusă de Centrul European pentru Libertatea Presei și a Mass-Media (ECPMF), care include ARTICOLUL 19, Federația Europeană a Jurnaliștilor (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Institutul de Informatică Aplicată de la Universitatea din Leipzig (InfAI), Institutul Internațional de Presă (IPI) și CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). Proiectul a început în 2020 și este finanțat de Comisia Europeană.

Amenințările la adresa jurnaliștilor și a lucrătorilor din mass-media necesită adesea reacții urgente și rapide pentru a garanta siguranța celor vizați și pentru a ajuta jurnaliștii și lucrătorii din mass-media amenințați cu urmărirea penală. Și acest lucru se întâmplă doar pentru că își fac meseria. Alianța participă la sprijinirea jurnaliștilor cu privire la aceste probleme, oferind suport juridic și practic, susținere publică și informații pentru a proteja jurnaliștii și lucrătorii din mass-media.

National Endowment for Democracy (NED)

The National Endowment for Democracy (NED) este o fundație privată, non-profit, care promovează dezvoltarea și consolidarea instituțiilor democratice din întreaga lume. Echipa NED din Ucraina lucrează non-stop pentru a găsi modalități de a sprijini partenerii din țară.

Dacă sunteți victima unui atac DDOS, NED vă poate îndruma organizația către Cloudflare, o companie americană de infrastructură web și securitate a site-urilor web care oferă servicii de atenuare DDoS pentru rețeaua de livrare a conținutului și DDoS. Cloudflare oferă protecție pro-bono împotriva atacurilor DDOS pentru organizațiile menționate de NED.

Pentru accesul la finanțare de urgență, jurnaliștii și lucrătorii din mass-media pot scrie la ukraine@ned.org cu idei și propuneri pentru acces rapid la fondurile de urgență.

New Democracy Fund

New Democracy Fund sprijină organizațiile societății civile noi și existente cu scopul de a consolida dezvoltarea democratică în țările Parteneriatului Estic.

Organizația dispune de un Fond de Reacție Rapidă pentru organizațiile societății civile, apărătorii drepturilor omului, artiști, cineaști și jurnaliști aflați în situații de urgență, conflicte și schimbări politice sau legislative grave.

Ca răspuns la criza din Ucraina în urma invaziei ruse, Fondul de Reacție Rapidă a introdus două opțiuni rapide pentru "Fondurile de urgență pentru persoanele și grupurile expuse riscului":

 • Pentru granturi de până la 200.000 Coroane Daneze (DKK), un membru al Comitetului de selecție și un evaluator sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, cel puțin două persoane din Grupul de Administrare al FDN aprobă cererea în paralel cu procedura Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei (procedură fără obiecții).

 • Pentru granturi cuprinse între 200.000 DKK și 400.000 DKK, cererea va fi, în plus față de procedura descrisă mai sus, aprobată de comitetul de selecție printr-o "procedură tacită" care urmează să fie aplicată în termen de 24 de ore. În aceste cazuri, aplicațiile pot fi bugetate și descrise rudimentar.

Întrebările pot fi direcționate către rapidresponse@newdemocracyfund.org

New Democracy Fund temporar nu primește aplicații.

PEN America

PEN America și-a extins Fondul de Urgență al Scriitorilor de lungă durată, ca parte a efortului de a sprijini comunitatea literară într-un moment în care aceasta este amenințată.

PEN America distribuie granturi cuprinse între 500 și 1.000 de dolari pe baza cererilor de nevoie financiară urgentă, în special din cauza pandemiei COVID-19.

"Actualizare 15 octombrie 2020: Răspunsul scriitorilor la Fondul de Urgență al Scriitorilor al PEN America a fost enorm, reflectând impactul pandemiei și al crizei economice ulterioare asupra comunității literare. Suntem mândri că am strâns de cinci ori mai multe fonduri și am acordat granturi la peste 500 de scriitori. În prezent, am primit finanțare suplimentară pentru a relua granturile pentru o perioadă limitată. Fondul a fost redeschis pe baza principiului primul venit, primul servit pentru solicitanții eligibili care nu au primit anterior un grant din Fondul de Urgență al Scriitorilor. Vom accepta cereri până la epuizarea fondurilor disponibile."

Reporteri fără Frontiere (RSF)

Reporteri fără Frontiere este una dintre cele mai importante organizații neguvernamentale din lume în domeniul protecției și promovării libertății de informare.

RSF oferă asistență financiară și administrativă jurnaliștilor profesioniști și jurnaliștilor comunitari pentru a-i ajuta să se apere, precum și pentru a ajuta familiile jurnaliștilor în detenție.

Asigurare

RSF oferă, de asemenea, o asigurare completă de sănătate și repatriere pentru jurnaliști și reporteri pentru orice țară, inclusiv zona de război.

Bursă de odihnă și refugiu

Bursă de odihnă și refugiu este un proiect nou condus de RSF Germania și fundația taz-Panter, care este o organizație non-profit legată de "Die Tageszeitung" (taz), cotidianul din Berlin. Ei invită jurnaliști din țări aflate în criză sau război să stea la Berlin. Aici li se oferă adăpost și odihnă pentru o perioadă de până la trei luni.

Rory Peck Trust

Din 1995, Rory Peck Trust a oferit suport jurnaliștilor independenți și familiilor acestora atunci când ei au nevoie de ajutor. Aceasta include profesioniștii independenți care au fost grav răniți, amenințați, deținuți, reținuți, forțați să plece în exil sau uciși ca urmare a profesiei lor.

Fondul de Criză

Rory Peck Trust operează Fondul de Criză care oferă granturi jurnaliștilor independenți pentru a ajuta la acoperirea costurilor legate de criză, atât personale, cât și în cazuri de forță majoră, cum ar fi dezastrele naturale, tulburările politice și civile.

Aplicațiile de la freelanceri din Ucraina sunt la fel binevenite. Un grant din Fondul de Criză poate contribui la acoperirea costurilor de relocare temporară și de refugiu temporar, precum și a kiturilor de securitate, inclusiv veste antiglonț, căști etc. Aceste cereri vor fi examinate în mod prioritar.

Fondul de Solidaritate Polonia

Fondul de Solidaritate Polonia (FSP)este unul dintre actorii-cheie din sectorul polonez al cooperării pentru dezvoltare. Fondul a anunțat recent un concurs de granturi pentru ONG-urile poloneze (parteneriatele cu alte țări sunt la fel binevenite). Scopul este de a sprijini persoanele reprimate, grupurile de reflecție și mass-media din Ucraina și Belarus.

E posibil de solicitat granturi atât mici cât și mari. Cofinanțarea acordată în cadrul granturilor mici variază între 50 000 și 250 000 PLN (Zloți Polonezi). Granturile mici sunt recomandate organizațiilor care nu au cooperat încă cu FSP. Cofinanțarea acordată în cadrul granturilor mari este de până la 1.500.000 PLN. Granturile mari sunt recomandate organizațiilor care au deja experiență în cooperarea cu FSP sau experiență în implementarea proiectelor cu buget mare în țările Parteneriatului Estic.

Fondul de Acțiune Urgentă pentru Drepturile Femeilor

Granturile de Reacție Rapidă ale Fondului pentru Acțiune de Urgență asigură reziliența mișcărilor pentru drepturile omului și justiția de gen, sprijină măsurile de siguranță și de susținere a activiștilor atunci când este necesar o reacție rapidă. În special, granturile de reacție rapidă oferă finanțare rapidă și flexibilă pentru a răspunde amenințărilor la adresa securității sau oportunităților neașteptate în materie de drepturi cu care se confruntă femeile, persoanele trans gen sau activiștii și apărătorii drepturilor omului care nu se conformează criteriului de gen.

Fondul pentru Acțiune Urgentă acceptă cereri online în orice limbă, prin intermediul aplicațiilor text și mobile și oferă finanțare pe tot parcursul anului. Fundația răspunde cererilor în termen de 24 de ore de la depunere. Decizia se ia de obicei în termen de 110 zile lucrătoare. (Necesitatea de traducere poate crește timpul de decizie.) Odată ce grantul este aprobat, fondurile pot fi transferate în termen de 24 de ore sau 10 zile lucrătoare, în funcție de necesitate.

Vital Voices Global Partnerships

Vital Voices Global Partnership este o organizație internațională, non-profit, non-guvernamentală cu sediul în Statele Unite, care lucrează cu femei lideri în domeniile abilitării economice, participării politice a femeilor și drepturilor omului. Vital Voices administrează trei fonduri de urgență. Două dintre aceste fonduri sunt destinate femeilor aflate în situații de criză și sunt gestionate de Unitatea de Reacție la Situații de Criză. Cel de-al treilea fond, dedicat victimelor violenței bazate pe criteriu de gen, este gestionat de Rețeaua Globală și Echipa de Implicare Regională.

Fondul de Asistență Urgentă pentru Libertatea de Exprimare

Fondul de Urgență pentru Libertatea de Exprimare oferă finanțare urgentă femeilor și fetelor care au fost agresate, supuse violenței sau au suferit o amenințare acută la adresa lor în timp ce își exercitau dreptul la libertatea de opinie și de exprimare. Exemplele includ participarea la proteste, publicarea de articole sau opinii și exprimarea opiniilor care duc la amenințări la adresa siguranței și muncii lor. Fundația acceptă aplicații atât în interiorul, cât și în afara rețelei Vital Voices în toate regiunile lumii, cu excepția Statelor Unite și Canadei. Oamenii pot contacta fondul direct sau prin intermediari, contactând echipa de Reacție la Criză.

WMediaResponse@gmail.com

Signal: +1 (202) 431- 3655

Fondul de Reacție la Situații de Criză

Fondul de Reacție la Situații de Criză sprijină femeile lider și activistele care s-au confruntat recent cu o criză.

Fondul oferă suport pentru gestionarea cazurilor și remitențe multifuncționale pentru utilizare în nouă domenii principale de servicii:

 • Suport

 • Comunicații

 • Sponsorizare fiscală

 • Asistență juridică

 • Sprijin pentru sănătatea mintală

 • Numerar multifuncțional

 • Networking

 • Sănătate fizică

 • Siguranță și securitate

Fondul oferă, de asemenea, granturi organizațiilor care sprijină femeile și fetele afectate de criză. Fondul acceptă recomandări atât din interiorul, cât și din afara rețelei Vital Voices din orice regiune a lumii.

Partenerii și persoanele fizice care recomandă pot depune cereri direct la fond, contactând echipa de răspuns la situații de criză.

Email: crisis@vitalvoices.org

Signal: +1-920-917-2826

Fondul de Asistență Urgentă "Voci împotriva violenței"

Fondul de Asistență Urgență "Voci împotriva violenței" oferă asistență urgentă victimelor formelor extreme de violență bazată pe gen și ale practicilor tradiționale dăunătoare. Fondul sprijină oamenii oferindu-le mici fonduri pe termen scurt pentru nevoi urgente.

Acestea sunt concepute pentru a acoperi cheltuielile care includ, dar nu se limitează la:

 • Cheltuieli medicale

 • Suport psihosocial sau consiliere

 • Adăpost de urgență sau altă locuință sigură

 • Cheltuieli temporare de relocare

 • Mijloace de subzistență temporare

 • Sprijin pentru persoanele dependente

Victimele individuale ale violenței bazate pe gen pot solicita asistență de urgență direct sau prin intermediari, cum ar fi organizațiile societății civile, furnizorii de servicii și/sau grupurile comunitare sau religioase. Luați legătura cu rețeaua globală și cu echipa regională de implicare.

Email: gbvresponse@gmail.com

Last updated