Agențiile ONU

Lista cu opțiunea de căutare a oportunităților curente de finanțare poate fi găsită pe site-ul GFMD.

Descrierile de mai jos sunt preluate de pe site-urile instituțiilor sau organizațiilor respective. Ne străduim să actualizăm profilurile odată la șase luni. Pentru cele mai recente informații, vă rugăm să vizitați site-ul web al organizației relevante.

Agențiile ONU

Multe agenții acordă granturi prin intermediul misiunilor locale, concentrându-se pe domenii precum formarea, promovarea și dezvoltarea de programe.

Plafoanele de finanțare sunt, în general, modeste, iar sarcina administrativă poate fi disproporționat de mare.

Unele dintre cererile de oferte sunt nerealiste cu privire la ceea ce se poate realiza pentru valoarea finanțării oferite.

Agențiile ONU care finanțează cel mai frecvent proiecte media sunt:

Programul Internațional pentru Dezvoltarea Comunicării

Programul Internațional pentru Dezvoltarea Comunicării (IPDC) este singurul forum multilateral din sistemul ONU conceput pentru a mobiliza comunitatea internațională de a discuta și promova dezvoltarea mass-media în țările în curs de dezvoltare.

Oportunități de finanțare: IPDC este finanțat aproape în întregime de statele membre UNESCO pentru a activa în țările în curs de dezvoltare. IPDC alocă aproximativ 1 milion de dolari anual sub formă de granturi mici și supraveghează o sumă variabilă de "fonduri fiduciare" pentru proiecte specifice sugerate și finanțate de diferite guverne.

Teme: Pluralismul și independența mass-media, promovarea siguranței jurnaliștilor, suportul reformei legislative care promovează independența mass-media, consolidarea capacităților jurnaliștilor și ale managerilor mass-media.

Tipuri de finanțare: granturi

Valoarea finanțării: $1 milion - anual

Vedeți profilul pe site-ul CIMA (ultima actualizare: martie 2017)

Fondul Națiunilor Unite pentru Democrație (UNDEF)

UNDEF finanțează și ajută la proiectarea, gestionarea, îndrumarea, generarea de proiecte care contribuie la consolidarea democrației.

Oportunități de finanțare: UNDEF sprijină proiecte care consolidează vocea societății civile, promovează drepturile omului și încurajează participarea tuturor grupurilor la procesele democratice. Proiectele UNDEF durează doi ani.Solicitanții pot solicita un grant de minimum 100.000 de dolari SUA și maximum 300.000 de dolari SUA. Marea majoritate a fondurilor UNDEF merg la organizațiile locale ale societății civile.

Teme: Mass-media și libertatea de informare, implicarea tinerilor, statul de drept și drepturile omului; consolidarea interacțiunii societății civile cu guvernul și implicarea comunității.

Tipuri de finanțare: granturi instuționale

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

În calitate de agenție principală a Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) activează în 170 de țări și teritorii pentru eradicarea sărăciei și reducerea inegalităților. Organizația ajută țările să dezvolte politici, abilități de conducere, abilități de parteneriat, capacități instituționale și să construiască reziliență pentru a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Activitatea lor se focusează pe trei domenii de interes; dezvoltarea durabilă, guvernanța democratică și consolidarea păcii, precum și reziliența la schimbările climatice și la dezastre naturale.

Mandatul PNUD este de a pune capăt sărăciei, de a construi guvernarea democratică, statul de drept și instituțiile incluzive. Ei pledează pentru schimbare și conectează țările la cunoștințe, experiență și resurse pentru a ajuta oamenii să-și construiască o viață mai bună.

PNUD se bazează pe fuzionarea Programului Extins de Asistență Tehnică al Națiunilor Unite, creat în 1949, și a Fondului Special al Națiunilor Unite, creat în 1958. PNUD, așa cum îl știm acum, a fost înființat în 1965 de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

PNUD se bazează în întregime pe contribuțiile voluntare ale statelor membre ONU, organizațiilor multilaterale, sectorului privat și din alte surse, sub formă de resurse regulate nerestricționate (nucleu) și contribuții alocate pentru o anumită temă, program sau proiect.

Oportunități de finanțare:

Componentele de finanțare ale PNUD: Componentele de finanțare ale PNUD sunt un mecanism de finanțare comun, flexibil, care oferă partenerilor o oportunitate strategică de a contribui la realizarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Cele patru componente tematice de finanțare sunt:

  • Sărăcie și inegalitate

  • Guvernanță, consolidarea păcii, crize și reziliență: guvernanță democratică, prevenirea conflictelor și susținerea păcii, reziliență și reducerea riscurilor de dezastre, răspuns în situații de criză

  • Natură, climă și energie

  • Egalitatea de gen și abilitarea femeilor

Pentru mai multe informații privind alocarea granturilor, a se vedea aici.

Programul PNUD de Granturi Mici: Înființat în 1992 (anul Summit-ului Pământului de la Rio), Programul de Granturi Mici GEF întruchipează esența dezvoltării durabile prin "gândind global și acționând local". Prin acordarea de sprijin financiar și tehnic proiectelor care păstrează și refac mediul, sporind în același timp bunăstarea și mijloacele de trai ale oamenilor, Programul de Granturi Mici demonstrează că acțiunea comunitară poate menține echilibrul fin între nevoile umane și imperativele de mediu.

Teme: Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite vizează reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și colaborarea cu guvernele și comunitățile pentru a pune capăt conflictelor și insecurității. Promovarea statului de drept și a drepturilor omului sunt esențiale pentru acest proces, la fel ca și reducerea fluxului de arme ilicite și consolidarea participării țărilor în curs de dezvoltare la instituțiile de guvernanță globală.

Tipuri de finanțare: Programatic

Valoarea finanțării: N/A

Valoarea finanțării: 100.000 - 300.000 dolari SUA

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO)

UNESCO este Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. Acesta urmărește să construiască pacea prin cooperarea internațională în domeniul educației, științelor și culturii.

Oportunități de finanțare: UNESCO administrează Fondul Global de Apărare a Mass-Media, care este un fond fiduciar multi-parteneriat cu misiunea de a spori protecția mass-media și de a îmbunătăți accesul jurnaliștilor la asistență juridică specializată, care ia în considerare natura de gen a amenințărilor împotriva jurnaliștilor.

Teme: Libertatea mass-media, jurnalismul de investigație, combaterea impunității pentru infracțiunile împotriva jurnaliștilor și consolidarea libertății de exprimare.

Tipuri de finanțare: granturi

Valoarea finanțării: Constituirea fondului global de apărare a mass-media a fost posibilă datorită donațiilor majore inițiale din partea Regatului Unit și Canadei și a angajamentelor lor respective de 3 milioane de lire sterline (3,7 milioane USD) pe o perioadă de cinci ani și de 2 milioane de dolari canadieni (1.500.000 USD) către fond pentru primul său an de activitate. Donații suplimentare au fost primite de la Republica Cehă, Letonia și Luxemburg.

Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

UNICEF lucrează în cele mai dificile locuri din lume pentru a ajunge la cei mai dezavantajați copii și adolescenți – și pentru a proteja drepturile fiecărui copil, oriunde și oricând.

Oportunități de finanțare: Fondul pentru inovare UNICEF evaluează, finanțează și dezvoltă rapid bunuri publice digitale cu sursă deschisă care au fost dezvoltate pe piețe noi. Acesta oferă finanțare în stadiu incipient și sprijin pentru soluții tehnologice de frontieră care aduc beneficii copiilor și întregii lumi.

Teme: UNICEF sprijină sănătatea și nutriția copiilor, apa potabilă și canalizarea, educația de calitate și dezvoltarea competențelor, prevenirea HIV și tratamentul pentru mame și bebeluși și protecția copiilor și adolescenților împotriva violenței și exploatării.

Tipuri de finanțare: programatice

Valoarea finanțării: N/A

OPORTUNITĂȚI NOI

Lista cu opțiunea de căutare a oportunităților curente de finanțare poate fi găsită pe site-ul GFMD.

Dacă lipsește o organizație sau o oportunitate, contactați-ne!

Last updated