+ Resurse pentru situații de criză/urgență

Această pagină este actualizată periodic cu resurse de criză și de urgență disponibile pentru mass-media și jurnaliști.

Pentru informații specifice despre resursele de urgență pentru jurnaliștii și mass-media din Ucraina, consultați RESURSE DE URGENȚĂ - ÎN LIMBA UCRAINEANĂ (Інші ресурси).

Utilizați meniul drop-down din stânga pentru a naviga prin diferitele tipuri de resurse de criză și de urgență.

Rețeaua Jurnaliștilor aflați în dificultate (JiD)

Rețeaua Jurnaliștilor aflați în dificultate (JiD) este o rețea de organizații pentru libertatea mass-media care oferă asistență directă jurnaliștilor și lucrătorilor din mass-media care sunt expuși riscului din cauza profesiei lor.

Este un forum informal pentru schimbul de informații privind jurnaliștii aflați în dificultate și pentru dezvoltarea de inițiative comune de reacție în situații de urgență. Acesta a fost înființat în 2006 pentru a permite organizațiilor internaționale cu mandate privind libertatea de exprimare să discute mai ușor cazuri specifice, să coordoneze eforturile comune și să evite suprapunerile.

Mandatul JiD este:

  • Facilitarea și acordarea de asistență lucrătorilor din mass-media, prin intermediul membrilor, în conformitate cu mandatele lor individuale.

  • Coordonarea răspunsului comun la crizele emergente care afectează siguranța jurnaliștilor și libertatea mass-media, în conformitate cu mandatul membrilor și cu capacitatea acestora.

Pentru asistență, vizitați site-ul web JiD pentru a găsi organizația membră relevantă care vă poate oferi ajutorul de care aveți nevoie. Mulți dintre membrii JiD sunt prezentați în resursa listată în acest ghid.

Last updated