3. Atragerea fondurilor de la donatori

Modulul 3 al Ghidului de fundraising GFMD MediaDev.

Introducere

Agențiile mari investesc timp și efort semnificativ în încercarea de a influența comunitatea donatorilor și de a stabili agenda pentru finanțarea din partea donatorilor.

Acest proces este dificil pentru că programele donatorilor sunt, de obicei, pe termen lung și în mare parte inflexibile.

Capacitatea de a influenta procesul de luare a deciziilor este uneori o chestiune de a fi la locul potrivit și la momentul potrivit.

Cu toate acestea, din ce în ce mai mult, donatorii consultă comunitatea de dezvoltare cu privire la nevoile și prioritățile actuale, iar unii angajează resurse considerabile pentru a efectua evaluări periodice ale necesitaților și identificarea priorităților.

O precizare cu privire la atragerea fondurilor de la donatori este să vă asigurați că păstrați o distanță adecvată față de formularea efectivă a Termenilor de referință sau a documentelor programatice. Alte agenții la sigur se vor plânge dacă realizează că un concurent a avut o influență nejustificată asupra unui anumit program de finanțare sau știa despre acest program înainte de a fi lansat public.

pageCerere de oferte și Termeni de referință

Pe hârtie, donatorii susțin că sunt deschiși și transparenți. În practică, mulți sunt reticenți să comunice îndeaproape cu beneficiarii plini de speranță și preferă să-i țină la distanță.

Provocarea principală deseori este să luați legătura cu cineva din cadrul agențiilor donatoare care are putere reală de luare a deciziilor. Funcționarii de rând rareori iau decizii strategice, iar sarcina lor este de a pune în aplicare procedurile stabilite de părțile interesate de rang înalt la sediul central.

Tipuri de donatori

Nu toți donatorii se încadrează perfect în categorii, dar, în termeni generali, următoarea tipologie este relevantă pentru sectorul dezvoltării mass-media:

Agenții guvernamentale

Acești donatori au adesea legătură cu (sau sunt o parte a) Ministerului Afacerilor Externe al țării respective.

Scopul lor este de a finanța programe care reflectă sau completează politica externă națională, iar această finanțare este fie distribuită prin misiuni diplomatice, fie debursată prin programe regionale.

În trecut agențiile guvernamentale acordau cea mai mare parte a finanțării organizațiilor de aceeași țară, dar astăzi acesta nu mai este cazul. Cu toate acestea, putem să spunem că fondurile sunt adesea mai accesibile pentru organizațiile din aceeași țară din cauza relațiilor existente: personale sau profesionale.

Cele mai active agenții guvernamentale în domeniul dezvoltării mass-media sunt:

Cele două agenții cheie din SUA care sprijină dezvoltarea mass-media trebuie menționate separat:

Tot mai mult, USAID se pare că revine la practica de a oferi granturi foarte mari și pe mulți ani, în primul rând în Europa de Est. Cu toate acestea, derulează, de asemenea, programe de granturi prin intermediul ambasadelor SUA.

Există de mult timp o percepție că majoritatea granturile mari sunt oferite la câteva agenții americane, dar avem semnale că situația se schimbă.

Cele mai multe aplicații se fac prin intermediul portalului guvernului SUA și aplicațiile tind să fie complexe și iau mult timp.

Pentru agențiile de dezvoltare media, cele mai relevante programe ale Departamentului de Stat sunt cele distribuite prin:

 • Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă (DRL)

 • Centrul Global pentru Cooperare (GEC)

GEC recent s-a alăturat firmamentului donatorilor și a lansat o serie de programe ambițioase, cu un accent puternic pe combaterea dezinformării și a propagandei de stat.

În general, nu vă va lua mult timp să elaborați aplicații pentru DRL și GEC.

pageAgenții guvernamentale

Fundații

De regulă, fundațiile pot fi mai ușor abordate și mențin o relație mai strânsă cu beneficiarii decât agențiile guvernamentale.

Este corect să spunem că prioritățile și sferele lor de interese sunt mai coerente decât cele ale organismelor finanțate de stat, deoarece nu răspund în fața politicului.

Acestea fiind spuse, programele derulate de fundații tind să fie suprasolicitate și mărimea granturilor pe care le oferă este de obicei modestă (cu excepția celor mai importanți jucători, cum ar fi Fundația Bill & Melinda Gates).

Unele joacă un rol vital în sprijinirea organizațiilor locale pe o perioadă lungă și se bucură de un nivel ridicat de credibilitate datorită cunoștințelor și expertizei lor locale.

pageFundații

Agențiile ONU

Pentru proiectele media, de regulă puteți miza pe:

Mulți oferă granturi prin intermediul misiunilor locale, concentrându-se pe domenii precum instruiri, advocacy și elaborarea de produse media.

Plafoanele de finanțare sunt, în general, modeste, iar povara administrativă poate fi disproporționat de mare.

Unele cereri de oferte sunt nerealiste cu privire la ceea ce poate fi realizat pentru grantul oferit.

pageAgențiile ONU

Alte organisme internaționale

Organizațiile internaționale, cum ar fi OSCE și Banca Mondială, sunt cunoscute pentru faptul că oferă granturi mici pentru evaluarea necesităților, ateliere de formare și proiecte axate pe cadrul juridic sau de reglementare.

Acestea sunt uneori oferite direct și, uneori, prin cereri de oferte.

pageAlte organisme internaționale

Comisia Europeană

Comisia Europeană, în cadrul financiar multianual (2021-2027), realizează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (NDICI – cunoscut și sub numele de "Europa globală"), care vizează combinarea finanțării pentru diferite domenii de acțiune externă a UE într-un singur instrument. Cu un buget puțin sub €80 miliarde, acesta are patru componente:

 • Geografic: cu accent pe promovarea statului de drept, a drepturilor omului, a democrației, a bunei guvernări, a păcii, a securității și a dezvoltării durabile în Vecinătatea Europeană, Asia și Pacific, cele două Americi și Caraibe și Africa Subsahariană.

 • Tematic: axarea pe acțiuni care sunt legate de teme specifice din Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (promovarea drepturilor omului, a societății civile, a stabilității și a păcii, precum și a sănătății, a educației sau a creșterii durabile și a incluziunii).

 • Reacție rapidă: care vizează prevenirea conflictelor și (re)consolidarea eforturilor de pace. Acest lucru va sprijini finanțarea măsurilor individuale sau a planurilor de acțiune punctuale.

 • Flexibilitate pentru provocările și prioritățile emergente: ajutor în caz de conflicte armate sau dezastre naturale.

Toate cererile de oferte și tenderele sunt anunțate prin intermediul portalului de tendere TED sau pe platforma online International Partnerships (fostă EuropeAid).

Aplicațiile se fac în baza modelelor standard și, de regulă, pot fi depuse online.

Organizațiile mai mici spun adesea că volumul de documente necesare pentru a depună un dosar la UE nu sunt ușor de gestionat. Alții sunt descurajați de percepția că aceste programe de finanțare sunt asemănătoare cu o loterie. Aplicațiile respinse primesc foarte puțin feedback.

pageAlte organisme internaționale

Companii de tehnologie

Cel mai nou jucător pe piața donatorilor este Fondul Google pentru Digital News Innovation, în timp ce Luminate este cea mai recentă reîncarnare a inițiativei Governance & Citizen Engagement din rețeaua Omidyar.

Unii nu acceptă oferte nesolicitate, iar viitorii beneficiari trebuie sa fie mai întâi recomandați.

Alții desfășoară cereri de oferte extrem de competitive, deși volumul de muncă pentru pregătirea dosarului este relativ mic.

pageCompanii tehnologice

Alți donatori care merită atenție

Există o serie de donatori care nu se încadrează în oricare dintre categoriile de mai sus, dar care sunt susținători de lungă durată ai proiectelor media.

Acestea sunt:

Toți au reputația de a fi abordabili, flexibili și de a menține povara administrativă la un nivel minim.

Mai multe informații despre organizațiile donatoare găsiți în capitolul Donatorii MediaDev.

pageAlți donatori

Identificarea donatorilor

Acesta este un exercițiu util pentru orice agenție, mare sau mică, iar cea mai mare parte a cercetării se poate face pe Internet.

Unii donatori sunt mai buni decât alții în prezentarea priorităților programelor lor și a procedurilor de accesare a finanțării.

Comisia Europeană, cu varietatea sa largă de programe de finanțare, este deosebit de uimitoare.

Pe lângă cercetarea de birou, merită să discutați cu alte organizații care lucrează în același domeniu pentru a obține toată informația din spatele publicității corporative – și, în timp ce concurenții din gelozie pot fi atenți să împărtășească informații, de obicei sunt bucuroși să povestească experiențe individuale.

Exercițiul de identificare a donatorilor ar trebui să se concentreze pe:

Priorități programatice

Luați în considerare de ce teme este interesat donatorul și filozofia sa mai largă. Acestea pot fi foarte largi și nu sunt întotdeauna bine definite.

Prioritățile foarte largi sunt, poate, cele mai descurajante, deoarece poate fi dificil să le legăm de anumite domenii de activitate.

Este important să verificăm ce proiecte a finanțat donatorul în trecut, deoarece acest lucru este esențial pentru a înțelege cum să vă poziționați strategic.

Priorități geografice

Nu toate programele de finanțare au țări concrete vizate, dar majoritatea o fac, și majoritatea cererilor formale de oferte sunt legate de teritorii specifice.

Odată ce ați stabilit prioritățile geografice, merită să faceți unele cercetări cu privire la ceea ce donatorul a finanțat de fapt în țările în cauză.

Plafoane de finanțare

Acestea trebuie luate în serios.

În cazul în care plafonul este specificat, acesta trebuie respectat. În cazul în care se oferă parametri generali, ar trebui să aruncați o privire la granturile anterioare pentru a înțelege suma medie acordată.

Șansele de succes nu sunt neapărat afectate, solicitând suma maximă disponibilă – majoritatea donatorilor mari ar prefera să finanțeze două sau trei granturi mari decât zece mici, dar agențiile de finanțare doresc, de asemenea, să distribuie fondurile disponibile între mai multe agenții acolo unde este posibil, păstrându-și astfel reputația pentru un tratament echitabil.

Date de contact și adrese URL

Adresa web utilizată pentru a publica cereri de oferte este o informație esențială pe care trebuie să o includeți în exercițiul de identificare a donatorilor.

Înregistrați datele personale de contact acolo unde e posibil, dar fiți conștienți de faptul că majoritatea agențiilor mari au de obicei o fluctuație de personal, astfel încât ar fi necesar să vă actualizați datele de contact.

Oportunități viitoare

Rețineți când este programată lansarea următoarei runde de apeluri de proiecte și creați un sistem de alertă, asigurându-vă că primiți o înștiințare cu mult înainte.

Comentarii și concluzii

Merită să facem o evaluare a șanselor de succes cu un anumit donator și a complexității relative a solicitării de finanțare.

Pentru agențiile naționale, poate fi, de asemenea, util să rețineți care alte organizații din țara dvs. au primit deja finanțare din această sursă.

page+ Donatorii MediaDev

Abordarea donatorilor

Cheia succesului în abordarea donatorilor este înțelegerea domeniilor lor de interes și a filozofiei lor generale cu privire la dezvoltarea mass-media. Aceste abordări se pot schimba în timp, dar încă putem să spunem, că:

 • Comisia Europeană tinde să lege dezvoltarea mass-mediei cu sprijinul acordat societății civile și apărătorilor drepturilor omului (HRDs), însă, în ultima perioadă, tradiționalele programe de instruire și accesul la produse mediatice au cunoscut o renaștere.

 • USAID continuă să creadă cu tărie în profesionalizarea mass-media și a sprijinit în mod tradițional dezvoltarea mass-media comerciale (și mai puțin mass-media publice).

 • Ministerul Afacerilor Externe, Commonwealth-ului și Dezvoltării a Marii Britanii favorizează proiectele care facilitează schimbul de expertiză britanică și internațională în domenii precum serviciile publice de radiodifuziune, legislația mass-media și producerea materialelor jurnalistice pentru grupurile minoritare sau vulnerabile.

 • Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos pune accent pe capacitatea mass-mediei de a promova și proteja drepturile omului prin responsabilizarea guvernelor.

 • SIDA continuă să acorde prioritate responsabilității democratice, drepturilor omului, statului de drept și libertății de exprimare. De asemenea, promovează egalitatea de gen și emanciparea femeilor.

 • Agenția Franceză de Dezvoltare consideră dezvoltarea mass-mediei ca un instrument de promovare a coeziunii sociale și de reducere a inegalităților.

 • Ministerul German al Afacerilor Externe depune eforturi pentru a promova viabilitatea mass-mediei, precum și dezvoltarea cadrului legislativ și de reglementare a mass-media.

 • Agențiile ONU leagă dezvoltarea mass-mediei de domeniile lor de activitate, cu excepția UNESCO, care sprijină proiecte care vizează îmbunătățirea mediului de activitate pentru mass-media liberă și independentă

Prezentarea ideilor

În cazuri rare, este posibil să aveți șansa de a prezenta idei donatorilor.

Este adevărat să spunem că majoritatea donatorilor, la fel ca editorii, sunt în căutarea următoarei IDEI MĂREȚE și doresc să fie la curent cu idei și inovații noi.

Acestea pot fi folosite în conversații și pot duce la abordări directe.

Este o idee bună să aveți un "evevator pitch" - o idee care poate fi formulată în câteva propoziții și este direct legată de prioritățile donatorului.

Datul cu banul

Contactarea donatorilor neplanificată și împărtășirea unei idei care pare să fie relevantă pentru interesele și prioritățile lor poate funcționa – deși depinde foarte mult de donator.

Donatorii instituționali majori pur și simplu vă vor redirecționa la site-urile lor și la regulile de finanțare – dacă în genere veți da de persoana necesară în acest sens. Trimiterea e-mailurilor la adrese generice de felul "info@donor.org" de pe site-urile lor este, de obicei, un exercițiu inutil.

Datul cu banul poate funcționa doar dacă aveți o idee foarte puternică și sunteți absolut sigur că donatorul în cauză: (a) are un istoric în sprijinirea activităților la această tematică / sector și (b) are o anumită flexibilitate pentru a acorda finanțare ad-hoc.

Este corect să spunem că funcționarilor nu le plac acest tip de mesaje și cu siguranță nu le încurajează. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vă încercați norocul.

Interacțiunea de succes cu donatorii

Atragerea donatorilor necesită resurse, experiență și abilități diplomatice puternice.

Întâlnirile introductive sunt, fără îndoială, utile pentru a prezenta activitățile organizației dvs. unui donator și pentru a explora potențialele oportunități de finanțare.

Nu este o idee bună să fiți prea insistenți sau persistenți, dar este cu siguranță recomandabil să construiți relații în timp.

Acest proces poate fi facilitat de următoarele elemente:

Prezentare solidă

Pregătiți o prezentare solidă care include ilustrații ale muncii dvs. (studii de caz). După o întâlnire, asigurați-vă că lăsați o copie.

Interese comune

Găsiți domenii de interes comun și puncte de referință comune. Conversațiile ar trebui să fie de explorare și nu insistente. Trebuie să căutați sfere comune de interes între agenda finanțatorului și a dvs.

Focus tematic

Evitați să pierdeți timpul donatorilor prin prezentarea de idei care nu reflectă prioritățile lor programatice sau domeniile lor de interes. Nu-i veți convinge să se miște într-o nouă direcție doar prin șarmul dvs.

Follow up

Continuați să urmăriți ideile împărtășite în cadrul întâlnirilor prin trimiterea de note de concept, prezentări, rezultate ale cercetării sau exemple de lucrări anterioare.

Conexiuni

Ajutați donatorii să facă conexiuni cu beneficiarii finali. Ofițerii de birou sunt dornici să acumuleze informații și abordări de succes din prima sursă. Organizarea de întâlniri cu beneficiarii sau vizite la fața locului poate contribui la informarea și modelarea strategiilor lor interne și a proceselor de dezvoltare.

Personalul și rolurile

Persoanele care lucrează pentru organizațiile donatoare se află într-o poziție privilegiată și sunt abordați pe teren de potențiali solicitanți în mod regulat.

E important să construiți relații cu aceste persoane care poziționează organizația dvs. ca un furnizor de servicii sau expertiză unică. Puteți susține această reputație prin partajarea rezultatelor cercetărilor dvs. sau de informații în beneficiu reciproc.

Trebuie să demonstrați că aveți contactele, resursele și viziunea pentru a realiza ideile și că ei se pot baza pe dvs.

Rețineți că în cadrul organizațiilor donatoare și al ambasadelor străine, responsabilitatea pentru dezvoltarea mass-mediei și responsabilitatea democratică pot reveni unor departamente/secții foarte diferite. De exemplu:

 • În delegațiile UE, acest domeniu poate intra în sfera de competență a Secției politice sau, în unele cazuri, a ofițerilor de presă.

 • Unele ambasade franceze au atașat mass-media, dar responsabilitatea poate aparține și unui ofițer pe cultură.

 • În ambasadele britanice, portofoliul poate fi la secretarii politici sau la ofițerii de comunicare.

 • În ambasadele SUA, acesta poate fi un rol pentru personalul care lucrează în diplomația publică.

Organizațiile internaționale

Pentru organizațiile internaționale, parametrii sunt foarte diferiți, iar accentul se pune în primul rând pe menținerea unei relații privilegiate cu donatorii naționali care oferă acestor organizații cea mai mare parte a sprijinului lor.

Lobby-ul în cadrul Comisiei Europene este un lucru mai complicat, deoarece responsabilitățile directe pentru programele de granturi sunt neclare, iar comisiile de evaluare respectă cu strictețe procedurile și protocolul ca să se asigure că deciziile lor sunt imparțiale.

Cu toate acestea, organizațiile pot beneficia de participarea regulată la conferințele finanțate de UE și de dobândirea unei reputații de lideri de opinie în domeniu.

Last updated