Alte organisme internaționale

Lista cu opțiunea de căutare a oportunităților curente de finanțare poate fi găsită pe site-ul GFMD.

Descrierile de mai jos sunt preluate de pe site-urile instituțiilor sau organizațiilor respective. Ne străduim să actualizăm profilurile odată la șase luni. Pentru cele mai recente informații, vă rugăm să vizitați site-ul web al organizației relevante.

Alte organisme internaționale

Se știe că organizațiile internaționale, cum ar fi OSCE și Banca Mondială, acordă finanțare în sume mici pentru evaluarea necesităților, pentru ateliere de formare și proiecte axate pe cadre juridice sau de reglementare.

Acestea apar uneori ca urmare a unor abordări directe, alteori prin cereri de oferte.

Consiliul Europei

Consiliul Europei (CoE) este este o organizație internațională fondată în urma celui de-al Doilea Război Mondial pentru a susține drepturile omului, democrația și statul de drept în Europa. Fondată în 1949, are 46 state membre, cu o populație de aproximativ 675 de milioane de locuitori. Bugetul anual este de aproximativ 500 de milioane de euro.

Consiliul Europei pledează pentru libertatea de exprimare și libertatea mass-media, libertatea de întrunire, egalitate și protecția minorităților. A lansat campanii pe subiecte precum protecția drepturilor copilului, discursul de incitare la ură online și drepturile romilor, cea mai mare minoritate din Europa. Consiliul Europei ajută statele membre să combată corupția și terorismul și să întreprindă reformele judiciare necesare. Grupul său de experți constituționali, cunoscut sub numele de Comisia de la Veneția, oferă consultanță juridică țărilor din întreaga lume.

Teme: drepturile omului, democrația și statul de drept

Dreptul la libertatea de exprimare și libertatea mass-media sunt protejate de articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și constituie bazele securității democratice în Europa. Consiliul Europei promovează un mediu favorabil libertății de exprimare, susținut de garanții legale pentru independența și diversitatea mass-media și siguranța jurnaliștilor și a altor actori media.

Scopul Programului de cooperare al Consiliului Europei este de a promova un mediu favorabil libertății de exprimare în statele membre ale Consiliului Europei și, mai recent, în regiunea sud-mediteraneeană, ținând seama de provocările unui mediu mass-media în schimbare. CoE realizează acest lucru oferind expertiză și asistență în domeniul drepturilor omului actorilor din domeniul mass-media și al noilor mijloace de informare în masă, precum și orientări guvernelor și autorităților de reglementare din țările țintă.

În ultimul deceniu, CoE a implementat 20 de proiecte în statele membre și în țările partenere, promovând libertatea mass-media, inclusiv independența și eficiența serviciilor publice mass-media.

Tipuri de finanțare: granturi

Oportunități de finanțare: Consiliul Europei nu publică cereri de oferte pe site-ul său web. Urmăriți pagina Oportunități de finanțare GFMD pentru noi cereri de oferte din partea organizației.

Valoarea finanțării: N/A

Comisia Europeană

Comisia Europeană (CE) este organul executiv al Uniunii Europene, responsabilă pentru propuneri legislative, punerea în aplicare a deciziilor, respectarea tratatelor UE și gestionarea activității de zi cu zi a UE.

Comisia contribuie la conturarea strategiei globale a UE, propune noi acte legislative și politici ale UE, monitorizează punerea lor în aplicare și gestionează bugetul UE. De asemenea, joacă un rol semnificativ în sprijinirea dezvoltării internaționale și în acordarea de ajutor.

În Planul privind Mass-media și Audiovizualul, Comisia a decis să lanseze o "Inițiativă privind știrile", grupând acțiunile existente și cele noi și sprijinind sectorul mass-media. Inițiativa sa analizează provocările cu care se confruntă industria mass-media și oferă un răspuns coerent, reunind diferite politici și instrumente de finanțare sub un drapel comun.

Teme: Comisia Europeană finanțează domenii precum cultura și mass-media, economia și societatea digitală, protecția civilă și umanitară, justiția și drepturile fundamentale, precum și cercetarea și inovarea.

Priorități geografice: Țările UE precum și țările din vecinătatea estică și sudică

Direcțiile Generale

Comisia este organizată în departamente tematice, cunoscute sub denumirea de Direcții Generale (DG), care sunt responsabile de diferite domenii de politică. Direcțiile Generale elaborează, pun în aplicare și gestionează politicile, legislația și programele de finanțare ale UE. În plus, departamentele de servicii se ocupă de anumite probleme administrative.

Comisia oferă finanțare prin intermediul mai multor Direcții, printre care:

Direcția Generală Parteneriate Internaționale (INTPA)

Misiunea INTPA este "de a contribui la dezvoltarea durabilă, de a eradica sărăcia și de a promova pacea și protecția drepturilor omului prin parteneriate internaționale care susțin și promovează valorile și interesele europene".

În cadrul relațiilor externe ale Uniunii Europene, Direcția Generală se află în prima linie a eforturilor Uniunii Europene de a pune în aplicare angajamentele globale, în special Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite și obiectivele de dezvoltare durabilă și Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Europa Globală este principalul instrument de finanțare al INTPA și se angajează să sprijine țările în depășirea provocărilor de dezvoltare pe termen lung și va contribui la îndeplinirea angajamentelor și obiectivelor internaționale la care Uniunea s-a angajat, în special Agenda 2030, Obiectivele sale de dezvoltare durabilă și Acordul de la Paris.

Puteți solicita un grant din partea Comisiei Europene în domeniul acțiunilor externe căutând pe site-ul Cereri de oferte și licitații pentru parteneriate internaționale.

Direcția Generală pentru Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR)

Misiunea DG NEAR este de a promova politicile de vecinătate și de extindere ale UE. DG NEAR colaborează îndeaproape cu Serviciul European de Acțiune Externă și cu Direcțiile Generale de resort responsabile de prioritățile tematice.

Țările acoperite de DG NEAR sunt Algeria, Maroc, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Palestina, Siria, Tunisia în sud; și Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina de est.

Prin punerea în aplicare a unor acțiuni de asistență în vecinătatea estică și sudică a Europei, DG NEAR urmărește să sprijine reforma și consolidarea democrației și să consolideze prosperitatea, stabilitatea și securitatea în întreaga Europă.

Comisia Europeană aduce contribuții financiare directe sub formă de granturi în sprijinul proiectelor sau organizațiilor care promovează interesele UE sau contribuie la punerea în aplicare a unui program sau a unei politici a UE. Părțile interesate își pot depune candidatura răspunzând la cererile de oferte.

Cererile de oferte sunt publicate pe site-ul web al Cererilor de oferte și al Tenderelor pentru Parteneriate internaționale.

Direcția Generală pentru Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie(Connect)

Connect este departamentul Comisiei responsabil pentru dezvoltarea unei piețe unice digitale spre a genera o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Europa. Aceasta investește în cercetarea, inovarea, implementarea și adoptarea unor tehnologii digitale ecologice și fiabile.

Programe și instrumente de finanțare

UE dispune de o serie de programe și fonduri finanțate din bugetul UE și din NextGenerationEU, un instrument temporar menit să stimuleze redresarea financiară a regiunii. Unele dintre aceste programe vizează:

Creative Europe

Creative Europe este un program al Uniunii Europene pentru sectoarele culturale și creative. Acesta "investește în acțiuni care consolidează diversitatea culturală și răspund nevoilor și provocărilor sectoarelor culturale și creative".

Principalele obiective ale programului sunt:

  • protejarea, dezvoltarea și promovarea diversității și patrimoniului cultural și lingvistic european

  • creșterea competitivității și a potențialului economic al sectoarelor culturale și creative, în special al sectorului audiovizual

Programul este împărțit în trei componente, dintre care, cea dea treia, TRANSSECTORIALĂ, vizează consolidarea colaborării dintre diferite sectoare culturale și creative, pentru a le ajuta să abordeze provocările comune cu care se confruntă și să găsească noi soluții inovatoare.

Creative Europe oferă finanțare sectorului mass-media pentru a promova educația în domeniul mass-media, pluralismul și libertatea mass-media, precum și activități pentru a ajuta sectorul să se adapteze la schimbările structurale și tehnologice cu care se confruntă.

În special, în 2021, Creative Europe a lansat o cerere de oferte privind parteneriatele jurnalistice. Acțiunea urmărește:

  • promovarea colaborării transfrontaliere sectoriale între profesioniștii din mass-media din Europa

  • stimularea schimbului de bune practici pentru transformarea în colaborare a mediului de afaceri

  • încurajarea colaborării jurnalistice prin dezvoltarea de standarde, modele noi de afaceri, programe de formare, scheme de finanțare și alte activități care vizează susținerea jurnalismului de calitate

Sprijinul vizează atât sectorul larg european al mass-media, căt și mass-media la scară mai mică.

Toate cererile de oferte din cadrul programului Creative Europe sunt prelucrate prin intermediul portalului Comisiei Europene privind Oportunitățile de finanțare și ofertare (F&TP).

Comisia oferă, de asemenea, finanțare prin intermediul mai multor instrumente de finanțare, cum ar fi:

Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului (IEDDO)

UE a unit mai multe instrumente și programe de finanțare cu obiectivul de a raționaliza finanțarea diplomației sale externe. Pentru perioada 2021-2027, noul Instrument de Vecinătate, Cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională, denumit "Europa globală", înlocuiește IEDDO, precum și alte programe, inclusiv Instrumentul pentru Stabilitate și Pace (IcSP), Fondul european de dezvoltare (EDF), Instrumentul european de vecinătate și parteneriat (ENPI) și Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (DCI).

Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) a urmărit să ofere sprijin pentru promovarea democrației și a drepturilor omului în țările din afara UE.

Instrumentul pentru Stabilitate și Pace

UE a unit mai multe instrumente și programe de finanțare cu obiectivul de a raționaliza finanțarea diplomației sale externe. Pentru perioada 2021-2027, noul Instrument de Vecinătate, Cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională, denumit "Europa globală", înlocuiește IEDDO, precum și alte programe, inclusiv Instrumentul pentru Stabilitate și Pace (IcSP), Fondul european de dezvoltare (EDF), Instrumentul european de vecinătate și parteneriat (ENPI) și Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (DCI).

Instrumentul care contribuie la Stabilitate și Pace (IcSP) a fost instrumentul financiar al UE pentru a răspunde rapid și în mod flexibil la conflicte și crize. IcSP a oferit finanțare pentru acțiuni pe termen scurt și mediu privind prevenirea conflictelor, răspunsul la situații de criză și consolidarea păcii în întreaga lume, precum și asistență pe termen mai lung pentru proiecte legate de amenințările globale și trans regionale.

Tipuri de finanțare: granturi programatice și instituționale

Tipuri de finanțare: granturi programatice și de bază

Organizațiile mai mici spun adesea că volumul de documente necesar pentru unele cereri de oferte ale UE e greu de gestionat.

Alții sunt descurajați de percepția că aceste programe de finanțare sunt un fel de loterie.

Foarte puțin feedback coerent este oferit pentru aplicațiile nereușite.

Oportunități de finanțare: găsiți cereri de oferte de finanțare actuale și viitoare, obțineți informații generale despre procesele și programele de finanțare și aplicați online. Aflați mai multe despre tendere și oportunitățile de a face business cu Comisia Europeană.

Puteți găsi cereri de oferte deschise și închise acordate de Comisia Europeană pe teme legate de comunicații și servicii audiovizuale aici.

OSCE

Cu 57 de state membre în America de Nord, Europa și Asia, OSCE – Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa – este cea mai mare organizație regională de securitate din lume. OSCE lucrează pentru stabilitate, pace și democrație pentru mai mult de un miliard de oameni prin dialog politic ce vizează valorile comune și activități practice pentru schimbări durabile.

Oportunități de finanțare: Granturile sunt acordate organizațiilor nonprofit ale societății civile din țările în care OSCE este activă. Acordarea de granturi este administrată prin intermediul birourilor naționale ale OSCE. Solicitanții de granturi trebuie să consulte ziarele naționale și site-urile web ale OSCE din aceste țări pentru a găsi cereri de oferte.

Teme: buna guvernare, drepturile omului, libertatea și dezvoltarea mass-media, statul de drept, migrația și egalitatea de gen

Tipuri de finanțare: granturi

Valoarea finanțării: De la 5 mii la 10 mii EUR pentru proiecte de un an sau mai puțin

Banca Mondială

Cu 189 de țări membre, personal din peste 170 de țări și birouri în peste 130 de locații, Grupul Băncii Mondiale este un parteneriat global: cinci instituții care lucrează pentru soluții durabile care reduc sărăcia și construiesc prosperitate comună în țările în curs de dezvoltare.

Oportunități de finanțare: Grupul Băncii Mondiale emite o cerere de oferte (RFP) prin care invită colegii să solicite finanțare. Solicitanții trebuie să depună o cerere după ce au analizat cerințele și au evaluat dacă oferta lor este adecvată pentru a fi luată în considerare în cadrul cererii de oferte.

Teme: Schimbări climatice, Fragilitate, Conflict și Violență, Gen; Infrastructură, PPP-uri și Garanții; și Managementul Cunoștințelor.

Fondul de Evaluare Strategică a Impactului (SIEF) al Băncii colaborează direct cu jurnaliștii din țările cu venituri mici pentru a îmbunătăți înțelegerea problemelor de dezvoltare și importanța evaluării impactului în identificarea a ceea ce funcționează.

Banca Mondială are două sisteme care vor funcționa în paralel timp de aproximativ șapte ani: politicile sociale și de mediu actuale ale Băncii sunt cunoscute sub numele de "Politici de Salvgardare" și un nou set de politici sociale și de mediu numit Cadrul Social și de Mediu (ESF), care se aplică tuturor finanțărilor noi de proiecte de investiții ale Băncii Mondiale. Aici se pune accentul pe faptul că rezultatele dezvoltării proiectelor sunt îmbunătățite prin luarea în considerare a aspectelor sociale și de mediu.

Tipuri de finanțare: Granturi și împrumuturi

Valoarea finanțării: N/A

OPORTUNITĂȚI NOI

Lista cu opțiunea de căutare a oportunităților curente de finanțare poate fi găsită pe site-ul GFMD.

Dacă lipsește o organizație sau o oportunitate, contactați-ne!

Last updated