9. Modele comune de formulare

Modulul 9 al Ghidului de fundraising GFMD MediaDev. Vă rugăm să rețineți că doar membrii GFMD au acces la modele de formulare.

Această secțiune analizează modelele de formulare folosite de regulă de donatori și oferă o perspectivă asupra modului în care acestea ar trebui completate.

În general, majoritatea formularelor conțin aceleași informații, au o structură similară și urmează aceeași logică.

Elemente de bază ale șabloanelor

Justificare: motivele pentru care proiectul este necesar

Grupuri țintă: cine sunt grupurile țintă și beneficiarii finali; de ce au fost selectați

Impact și rezultate: modul în care proiectul va îmbunătăți situația grupurilor-țintă și a beneficiarilor săi

Activități: ce veți face pentru a aduce aceasta schimbare

Metodologie și abordare: de ce au fost alese aceste activități și cum vor fi puse în aplicare

Monitorizare și evaluare: cum veți evalua progresul proiectului în raport cu rezultatele și scopurile așteptate

Sustenabilitate: cum veți asigura ca grupurile țintă să beneficieze de rezultatele proiectului după finalizarea proiectului

Riscuri și ipoteze: ce factori ar putea împiedica proiectul să își atingă obiectivele și ce condiții trebuie să existe pentru ca proiectul să rămână viabil

Cronologie: când vor fi realizate activitățile și când vor fi atinse etapele-cheie

Planul de asigurare cu resurse: cine va realiza activitățile și cum va fi gestionată munca/performanța acestora

Pentru informații detaliate despre cele menționate mai sus, consultați secțiunea Formulare de aplicare din Lexiconul de fundraising care este parte din acest ghid:

pageFormulare de aplicare

ACCES LA SUBSECȚIUNI

Exemple de modele de formulare și îndrumări suplimentare prezentate în subsecțiunile modulelor ghidului pot fi accesate numai de membrii GFMD și de părțile afiliate.

Dacă lucrați pentru un membru sau afiliat GFMD, trebuie doar să faceți click pe link-uri pentru a solicita acces la ghiduri și șabloane.

Dacă întâmpinați careva dificultăți la accesarea ghidurilor și șabloanelor, vă rugăm să contactați Fiona Nzingo, managerul nostru pe probleme de membership și implicare la - fnzingo[at]gfmd.info - subiectul scrisorii "Resource Centre Password Access".

Vă rugăm să așteptați o zi lucrătoare pentru a obține acces.

Pentru a afla despre aderarea la GFMD și despre alte beneficii ale membrilor

sau

  • Scrieți un e-mail d-nei Fiona Nzingo, managerul nostru pe probleme de membership și implicare, la: fnzingo[at]gfmd.info

Pentru sfaturi despre cum să completați o structura logică (logframe) pentru aplicațiile de dezvoltare media și suport pentru jurnalism, consultați instrucțiunile noastre AICI.

EXEMPLE DE ȘABLOANE

Dacă lucrați pentru un membru GFMD sau afiliat GFMD, puteți accesa ghidul nostru pentru completarea unei cereri de grant pentru finanțare din partea Comisiei Europene în cadrul programului EIDHR și șabloanele relevante de mai jos.

Accesați ghidul GFMD pentru a depune o cerere de finanțare la Comisia Europene în cadrul programului EIDHR AICI.

Comisia Europeană - Anexa A.1 – Formular de cerere de grant - Concept de proiect

Comisia Europeană - Anexa A.2 – Formular de cerere de grant – Cerere completă

Comisia Europeană - Anexa E3d - Cadrul logic și matricea activităților

Dacă lucrați pentru un membru GFMD sau afiliat GFMD, puteți mai jos accesa ghidul nostru pentru completarea unui formular de cerere de finanțare din partea Ministerului Afacerilor Externe, Commonwealth-ului și Dezvoltării a Marii Britanii (FCDO).

Accesați ghidul nostru pentru completarea unui formular de cerere de finanțare din partea Ministerului Afacerilor Externe, Commonwealth-ului și Dezvoltării a Marii Britanii (FCDO) AICI.

Dacă lucrați pentru un membru GFMD sau afiliat GFMD, puteți accesa mai jos ghidul nostru pentru completarea unei propuneri ca răspuns la o notificare de oportunitate de finanțare (NOFO) publicată de Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat al SUA și formularul lor de aplicare.

Last updated