2. Avantaje competitive

Modulul 2 al Ghidului de fundraising GFMD MediaDev.

Introducere

În ultimul deceniu, peisajul organizațiilor de promovare a mass-media s-a aglomerat. Nu e vorba doar de creșterea numărului de agenții specializate, dar și organizațiile cu portofolii largi își extind operațiunile în domeniul mass-media și comunicare.

În consecință, este important să faceți eforturi ca organizația dvs. să iasă în evidență din mulțime prin identitate, misiune și domeniu de activitate distinct.

Dacă donatorii văd că organizația dvs. e activă să zicem, în alfabetizarea mediatică, reforma juridică sau formarea jurnaliștilor în producerea de programe într-o anumită țară sau regiune, atunci asta vă va oferi un avantaj competitiv puternic.

Internațional sau local?

Atunci când donatorii vorbesc despre organizații internaționale, aceștia se referă, de obicei, la agenții cu sediul în Europa sau SUA care lucrează la nivel global. Prin urmare, organizațiile "locale" sunt considerate a fi actori stabiliți în țările beneficiare care, în general, lucrează numai la nivel național.

Din ce în ce mai mult, organizațiile locale au avantaje concurențiale semnificative care sunt descrise în secțiunile de mai jos, dar care au următoarele trăsături:

 • O cunoaștere aprofundată a mediului de operare, inclusiv a sensibilităților culturale și politice

 • Experiența locală, inclusiv relațiile cu alți parteneri de implementare și donatori

 • O rețea puternică de contacte locale, inclusiv factorii de decizie și manageri media, precum și formatori și consultanți

 • O bună înțelegere a reglementărilor juridice, financiare și vamale locale care afectează activitatea organizațiilor de dezvoltare

 • Resurse tehnice și facilități care oferă o bază pentru personalul internațional

 • Agilitate și adaptare ca urmare a menținerii echipelor relativ bune și implicării consultanților independenți

 • Un grad ridicat de credibilitate în spațiul mass-media local datorită relațiilor pe termen lung, bazate pe încredere și (adesea) experiență de succes în advocacy

Acestea sunt avantaje excepționale pe care organizațiile "locale" ar trebui sa le aibă atunci când negociază cu jucătorii mari.

Identificarea nișelor

O abordare eficientă este să vă creați o reputație de nișă care să vă asigure un flux contact de proiecte, dar totodată să nu vă suprasolicite.

În primul rând, va trebui să urmăriți apelurile de granturi care vă pot îmbunătăți portofoliul în acest domeniu, dar va trebui, de asemenea, să dezvoltați rețelele, parteneriatele și expertiza necesare pentru a vă întări și stabili reputația.

În plus, e important să valorificați orice oportunitate de participare în calitate de vorbitori la conferințe și evenimente legate de tema/sectorul dvs. Asta va contribui, de asemenea, la consolidarea reputației dvs. în calitate de lider de opinie.

Nișe tematice

Cu toate acestea, trebuie să țineți cont de faptul că donatorii sunt nestabili și domeniile de nișă se pot bucura de un sprijin larg pentru un timp, apoi dispar în mod misterios din lista lor de priorități. Cu câțiva ani în urmă, formarea în domeniul securității digitale și jurnalismul constructiv au fost în trend; acum însă alfabetizarea mediatică și viabilitatea mediatică sunt în ascensiune.

Prin urmare, este riscant să fiți perceput ca un specialist de profil îngust. Veți avea de câștigat din analiza tendințelor și a noilor doctrine – atâta timp cât acestea nu marchează o abatere prea radicală de la sfera dvs. de interes și de la abilitățile dvs.

Acoperire geografică

Același principiu se aplică și în cazul acoperiri geografice.

Chiar dacă organizația dvs. se focusează în primul rând la nivel național, ar putea fi util să explorați posibilitățile de a vă împărtăși abilitățile și experiența la nivel regional sau de a vă crește reputația de jucător activi în afara capitalei prin asistența pentru mass-media regionale.

Pentru organizațiile internaționale, există avantaje clare în obținerea unui palmares solid într-o țară sau subregiune care este în mod tradițional trecută cu vederea sau în care alții se tem să intre. Cu toate acestea, menținerea unei prezențe sau a unei activități în aceste țări pe o perioadă extinsă de timp poate fi mai dificilă.

Atunci când se explorați nișe tematice și geografice, coerența și continuitatea sunt primordiale, deoarece acestea sunt esențiale pentru consolidarea încrederii cu beneficiarii locali și pentru crearea de parteneriate pe termen lung.

Pentru organizațiile care nu dispun de finanțare de bază, operațiunile localizate trebuie extinse în funcție de pachetele de finanțare disponibile. Prin urmare, ar trebui să instituiți mecanisme pentru a răspunde acestor fluctuații.

Avantaje unice

Definirea și revizuirea avantajelor unice ale companiei este un exercițiu util.

Acest lucru poate fi realizat în contextul unor oferte specifice (de exemplu, prin definirea așa-numitelor "teme de câștig") sau, în general, în contextul concurenței existente pe piață.

De ce avantajele unice sunt importante

Focusarea pe "ceea ce ne face diferiți / inovatori" este o parte esențială a fundraisingului de succes, deoarece ajută la:

 1. Identificarea oportunităților relevante sau importante din punct de vedere strategic

 2. Menținerea coerenței instituționale

 3. Dezvoltarea de noi instrumente și metodologii care să reflecte angajamentul față de inovare

Domenii cheie de luat în considerare atunci când se dezvoltă avantajele unice:

 • Brandul dvs.: cât de recunoscut este?

 • Abilitățile dvs. de expert: unde sunt în special solicitate?

 • Resursele dvs.: sunt potrivite scopului propus?

 • Regiunea dvs. țintă: este oare una suprasolicitată?

 • Angajamentul dvs. de a promova inovarea: se adaptează organizația dvs. la schimbările tehnologice sau la cele mai bune practici?

 • Parteneriatele dvs.: sunteți aliniat la organizațiile care vă completează oferta?

 • Sistemele dvs. interne: puteți reacționa rapid și să vă adaptați la circumstanțele în schimbare?

Instrumente și metodologii patentate

Instrumentele și modalitățile unice de lucru sunt elemente esențiale ale creării unui profil ușor de recunoscut.

Nu numai donatorii doresc să fie văzuți că promovează inovarea, dar și potențialii parteneri vor fi, de asemenea, atrași de oportunitatea de a include abordări unice în ofertele lor.

În timp ce, desigur, agențiile ar trebui să evite dezvoltarea tehnologiei de dragul tehnologiei. Industria de dezvoltare media în ansamblu suferă adesea pentru că are reputația de "școală veche" și reduce la minimum riscul prin implementarea unor abordări care au funcționat în trecut sau s-au dovedit de succes într-o zonă geografică specifică.

Inovația

Prin urmare, inovarea ar trebui să se bazeze pe oferta și cererea. Ar trebui să vină ca răspuns la un set specific de provocări și să se bucure de o asumare puternică la nivel local.

Dar soluțiile ar trebui să fie, de asemenea, organice, adaptându-se pentru a reflecta modelele comune de utilizare și evoluând în conformitate cu feedback-ul primit.

Majoritatea instrumentelor sau materialelor de instruire sunt elaborare în cadrul proiectelor finanțate prin granturi, dar merită să ne retragem din ciclul bazat pe proiecte și să angajăm resurse interne pentru a dezvolta un set coerent de produse și metodologii care vă pot modela și stimula creșterea organizațională.

Exemple

Exemple de domenii în care ați putea lua în considerare dezvoltarea de instrumente și metodologii proprii ar putea include:

 • Manuale de instruire în domenii cheie care se bucură de o cerere perenă

 • Instrumente de formare care stabilesc și ilustrează modele de bune practici

 • Sisteme de învățare interactive (inclusiv aplicații mobile) care vă pot extinde aria de acoperire și pot îmbunătăți flexibilitatea operațională

 • Platforme de gestionare a cunoștințelor care captează lecțiile învățate

 • Formate de programe ieftine care au un istoric de succes în promovarea mesajelor responsabile din punct de vedere social

 • Metodologii de cercetare care cuprind considerații-cheie, cum ar fi echitatea și salvgardarea

Pregătirea unui portofoliu

Un istoric recent și relevant este foarte important atunci când aplicați la apel de finanțare și, în unele cazuri, cum ar fi prima etapă a unei proceduri de tender, acesta este cel mai important criteriu.

Cu toate acestea, la fel ca în majoritatea domeniilor, pentru a deveni un jucător recunoscut în domeniul ales este destul de dificil: trebuie să aveți un portofoliu pentru a câștiga granturi, dar aveți nevoie de granturi pentru a dezvolta un portofoliu.

Prin urmare, majoritatea organizațiilor își încep activitatea prin a încheia parteneriate cu agenții mai mari și/sau prin a realiza o mică componentă a unui proiect mai mare. Aceasta poate fi, de asemenea, o modalitate de a pătrunde în zone noi și de a vă extinde acoperirea geografică.

În plus, sunt programe mai mici de sub-granturi în care se insista mai puțin pe experiența anterioară și alți factori – cum ar fi monitorizarea și evaluarea, evaluarea externă și formarea – care sunt subcontractate sau externalizate pe baza unei proceduri simple de licitație.

Aceste proceduri se bazează mai degrabă pe calificarea experților individuali și pe prețurile propuse decât pe istoricul organizației.

Obținerea primei oportunități

Dincolo de a avea idei superbe și de a fi persistent, nu există o formulă certă și testată pentru succes. La nivel local, unele organizații donatoare sunt descrise ca "fortărețe", în timp ce altele urmăresc o politică a ușilor deschise. Cu toate acestea, toate conversațiile cu donatorii sunt utile și un grad de lobby este de obicei posibil. Recomandările de mai jos oferă o perspectivă asupra abordărilor potențiale în comunicarea cu donatorii-cheie din domeniul dezvoltării mass-media.

Comisia Europeană: ia în considerare participarea la proiecte în calitate de partener de consorțiu sau co-solicitant în primă instanță; unele Delegații sunt deschise dialogului și pot căuta parteneri de dezvoltare media pentru a sprijini implicarea părților interesate la nivel local.

Donatorii din statele membre ale UE: abordați ambasadele și căutați informații cu privire la programele viitoare. Luați în considerare donatorii din statele membre, cum ar fi Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei și FCDO ca potențiali co-finanțatori pentru programele în curs de desfășurare.

Agențiile ONU: colaborați cu reprezentanțele locale, dar urmăriți atent, de asemenea, licitații competitive pentru oferirea serviciilor mass-media.

Donatorii din SUA: în funcție de țară, oportunitățile bilaterale pot fi relativ frecvente, iar procedurile de aplicare sunt, în general, destul de simple.

Nu toți donatorii sunt dispuși să ofere organizațiilor necunoscute o primă șansă.

Printre excepții se numără FCDO din Regatul Unit, European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy și Fundațiile pentru o Societate Deschisă. Granturile mici oferite prin ambasade sunt, de asemenea, o modalitate testată de a crea un portofoliu.

Agențiile de dezvoltare noi primesc adesea o mulțime de refuzuri înainte de a câștiga primul lor grant. Cu toate acestea, merită să insistați, deoarece chiar și aplicațiile eșuate vă pot ajuta să ajungeți pe agenda unui donator, iar experiența acumulată prin procesul de aplicare este de neprețuit.

După cum se menționează în alte capitole în acest manual, vă veți limita frustrările prin adoptarea unei abordări specifice a implicării donatorilor și alinierea ambițiilor dvs. la realitățile de finanțare locală.

Last updated